Nyheter

– Flerkoneri er moderne sexslaveri

Abid Raja (V) er krystallklar på at flerkoneri ikke kan legaliseres. Han er like tydelig på at norske myndigheter er blåøyde.

– Polygami er moderne sexslaveri hvor kvinnene står uten rettigheter. De får ikke religiøs skilsmisse om ikke mannen tillater det, selv om de er juridisk skilt ved norsk lov, sier Raja og fortsetter:

– De blir tvunget til å bli i ekteskapet. Mange kvinner blir en seksuell slave for mannen, som gjerne har flere koner.

– Manipulering

Raja er jurist, muslim og stortingspolitiker for Venstre. Hans foreldre innvandret til Norge fra Pakistan på begynnelsen av 70-tallet.

– Enkelte innvandringsmiljøer lurer og utnytter i stor grad det norske systemet. De manipulerer systemet bevisst for å få flere koner.

Han trekker frem hvordan en mann skiller seg på papiret fra kvinnen han er gift med i Norge, men forblir religiøst gift. Deretter gifter han seg på nytt i hjemlandet og får den nye konen med seg til Norge.

LES OGSÅ: Fylkesmannen kan anerkjenne ekteskap dersom den ene parten er gift fra før

Eller menn som er juridisk gift med én i Norge, men religiøst og/eller juridisk gift med flere i utlandet.

– Lovlig er de kun gift med én, i religionens navn er de gift med flere. Men sett med norske øyne er mannen kun gift med én. Selv om han bor med flere koner eller pendler mellom dem.

– Blåøyde myndigheter

Raja sier i tydelige ordelag at han mener norske myndigheter er både blåøyde og slepphendte.

– Mange innvandrere har forstått at myndighetene ikke gjør noe med flerkoneri. De fortsetter å manipulere systemet, fordi blåøyde myndigheter lukker øynene for det som skjer, sier han og legger til:

– Hvis myndighetene ikke gjør noe, så sier de at innvandrerkvinnene ikke er like mye verdt som de norske. Vi må også kjempe for å frigjøre disse kvinnene.

LES OGSÅ: Neneh Bojang: – Norske myndigheter lukker øynene for negative konsekvenser ved innvandring

Stortingspolitikeren underslår ikke at sakene er kompliserte og at flerkoneri kan være vanskelig å avdekke.

– Så lenge norske myndigheter kun forholder seg til de juridiske ekteskapene, blir systemet utnyttet, sier Raja og fortsetter:

– Selv om myndighetene ikke kan drive med dyneløfting, må de tørre å gå inn i saker der menn tar ut juridisk skilsmisse, men fortsetter ekteskapet i praksis.

– Må bekjempes

Venstrepolitikeren ønsker en utredning av dagens lovverk, og mener målet må være å ha en lov som sørger for at folk ikke er gift med flere, hverken formelt eller i praksis.

– Vi kan ikke lukke øynene for det som skjer i innvandringsmiljøene. Flerkoneri blir særlig praktisert i det somaliske miljøet, men også i det pakistanske og andre afrikanske miljøer i Norge, sier Raja, før han understreker:

– Vi kan overhodet ikke legalisere polygami. Flerkoneri er ekstremt kvinneundertrykkende og kvinnefiendtlig. Kvinnene har ingen frihet.

LES OGSÅ: Hun bor i Norge og er én av mannens to koner

Hvordan religiøse «ekteskap» skal håndteres mener Raja en lovutredning vil svare på. Han foreslår også at myndighetene ser hvordan andre land har håndtert problemer knyttet til flerkoneri.

– Det blir gråsoner juridisk når noen både er formelt gift og religiøst gift. Flerkoneri har ikke fått nok oppmerksomhet, og vi trenger nødvendige verktøy for å bekjempe dette, både juridisk og praktisk.

– Ukultur

Raja mener myndighetene bør nekte å gi menn som forblir religiøst gift, juridisk skilsmisse. Han mener også at det ikke bør bli gitt innreisetillatelse eller oppholdstillatelse til personer som reelt sett er gift med flere.

– Vi må endre den ukulturen som eksisterer i miljøer som praktiserer flerkoneri. Dette er et kvinneperspektiv som er i strid med den likestillingstanken vi er vant med i Norge.

LES OGSÅ: Får ikke religiøs skilsmisse – er fanget i ekteskapet

Stortingspolitikeren tror også det er viktig med en offentlig og åpen debatt.

– I tillegg må vi lage systemer som fanger opp tilfellene av flerkoneri. En utredning vil avdekke om en ny lov er nødvendig.

– Endret standpunkt

På landsmøtet til Unge Venstre i oktober 2006 var flertallet for at polygami skal være lovlig.

– Forslaget ble stemt kraftig ned av moderparitet, og dette er ikke en sak for Unge Venstre fremover, sier Raja og legger til:

– Ungdomspolitikerne tenker ofte radikale nye tanker. Når de blir møtt med saklig motargumentasjon lærer de og her har Unge Venstre endret standpunkt.

Departementene er usikre på hvilke statsråder som skal besvare spørsmålene fra Vårt Land, derfor blir ikke henvendelsen besvart før etter helgen.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter