Nyheter

Lover å følge opp saken

Opposisjonspolitikerne innrømmer at de er usikre på hvordan polygami i Norge best skal håndteres.

Etter at Vårt Land rettet oppmerksomheten mot flerkoneri i Norge, lover både Arbeiderpartiet og KrF å følge opp problemstillingen.

– Vi som politikere må jobbe mer med disse utfordringene. Vi blir aldri kvitt polygami hvis vi ikke får ryddet opp i at religiøse ekteskap oppleves som like bindende som juridiske ekteskap, sier Geir Bekkevold (KrF).

– Det er urovekkende at et klart forbud mot polygami kan omgås ved at noen gifter seg religiøst. Ikke minst er det problematisk der det er element av tvang involvert, sier Eirin Sund (Ap).

– Se på regelverket

Både Ap og KrF understreker at de er imot flerkoneri.

– Jeg mener det er behov for å se nærmere på dagens regelverk og vurdere i hvilken grad det er tilpasset realitetene. Målet må være at reglene fungerer etter sitt formål slik at flerkoneri og tvangsekteskap ikke finner sted, sier Sund.

LES OGSÅ: Hun bor i Norge, der flerkoneri er forbudt, men må likevel dele mannen sin med en annen kvinne

– Hva skal en eventuell lovendring være? Vil dere la religiøse ekteskap bli like bindende som juridiske? Hva skal gjøres for å håndtere polygami i Norge før en eventuell lovendring er på plass?

– Vi har ikke tatt stilling til denne delen av problematikken og må få lov til å se nærmere på dette før vi uttaler oss om eventuelle forslag. Dette må vi gå grundigere inn i, sier Sund og legger til:

– Det er viktig å følge med på at trossamfunnene ikke omgår det som er loven og normen i Norge.

– Må ta på alvor

Bekkevold i KrF mener at loven må være lik for alle, uavhengig av hvilken religion du tilhører.

– Vi må være tydelige på at polygami i Norge er forbudt. Informasjonsflyten til flyktninger, asylsøkere eller de som kommer på familiegjenforening må bli bedre, sier han.

– Det er naturlig at vi diskuterer dette i forbindelse med integreringsmeldingen som skal godkjennes før sommeren.

– Hvordan skal det håndteres at kvinner i Norge har menn som er religiøst gift med flere?

– Det har jeg ikke et veldig godt svar på, men det er en problemstilling vi må ta på alvor.

– For de involverte oppleves et religiøst ekteskap like bindende som et juridisk, hvordan forholde seg til det?

– Norsk lovverk har ikke tatt opp i seg denne problemstillingen, så hvordan løser vi dette med at Norge ikke aksepterer religiøst inngåtte ekteskap? Disse kvinnene kommer fra en kultur hvor religiøst er likestilt og sidestilt som et juridisk ekteskap. Vi må jobbe med loven slik at disse kvinnene blir ivaretatt.

– Skal da religiøse ekteskap bli anerkjent av staten på lik linje med juridiske?

– Det har jeg ikke noe godt svar på nå. Det er en ny problemstilling, sier Bekkevold og legger til:

– Forbudet mot polygami må opprettholdes. Straffeloven åpner for fengsel inntil ett år eller bøter. I religiøse ekteskap er kvinnen den svake part. Vi må sørge for at kvinnen ikke blir straffet, og at et godt integreringsarbeid forhåpentlig klarer å skape endring.

Vårt Land har vært i kontakt med ulike departementer og avventer svar fra de respektive statsrådene.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter