Nyheter

Ingen vet hvor mange det gjelder

Svenske myndigheter kjenner til 300 tilfeller av flerkoneri. I Norge har ingen oversikt over problemet.

– Vi er kjent med et mindre antall tilfeller der en asylsøker ved ankomst til Norge har oppgitt å ha hatt flere ektefeller i hjemlandet, sier Arild Strømmen, kommunikasjonsrådgiver i Politiets utlendingsenhet (PU)

– Men problemstillingen er såpass sjelden at det ikke føres statistikk eller er utarbeidet egne rutiner for dette, legger han til.

LES OGSÅ: Hun er den ene av hans to koner

– Hva har PU gjort i de tilfellene der dere har vært kjent med at asylsøkere har oppgitt å ha flere ektefeller i hjemlandet?

– Ved registrering noteres informasjon som asylsøkeren oppgir på spørsmål om identitet og familierelasjoner. Oppgitt informasjon kan komme til nytte ved et senere tidspunkt, for eksempel om det skulle søkes om familiegjenforening, svarer Strømmen.

– Fører ikke statistikk

Han opplyser på generelt grunnlag at PU ikke etterforsker straffbare handlinger, men at de varsler om mulige straffbare forhold til lokale politidistrikt eller Kripos.

I Sverige har Skatteverket registrert 292 tilfeller av bigami og polygami, skriver Svenska Dagbladet. Av disse 292 tilfellene er det tre menn som er gift med fire koner og elleve som er gift med tre koner. Resten er bigamister, det vil si gift med to kvinner samtidig.

LES OGSÅ: I Sverige må staten godkjenne flerkoneri

I Norge opplyser Skattedirektoratet at de ikke fører statistikk over bigami og polygami.

– Som registreringsmyndighet skal ikke Skattedirektoratet prioritere dette, skriver Harald Hammer, underdirektør for Rettsavdelingen, Folkeregistrering i Skattedirektoratet.

– Enkel håndtering

Hammer opplyser at ingen kan stå oppført i Folkeregisteret med mer enn én ektefelle.

– Siden folkeregistermyndigheten overtok som prøvingsmyndighet i 2004 forekommer det ikke bigamiekteskap inngått etter norsk rett. De sakene vi kommer over gjelder normalt personer som er gift i utlandet og hvor tidligere ekteskap ikke er opphørt på lovformelig måte, for eksempel at de bare er separert, sier Hammer og legger til:

– Håndteringen er ganske enkel: Står en person som gift fra før, blir ikke det nye ekteskapet registrert. Vedkommende får beskjed at de må ordne opp og at det tidligere ekteskapet må opphøre før det nye registreres.

LES OGSÅ: – Flerkoneri går under radaren

– Det finnes land der bigami og polygami er lovlig og/eller praktiseres, har Skattedirektoratet prosedyrer for å registrere eller avdekke om mennesker som kommer til Norge praktiserer polygami?

– Vi er en registreringsmyndighet og tar stilling til dokumenter vi mottar. Avdekking av praktiserende polygami hører ikke til etatens forvaltningsoppdrag.

– Utenfor ansvarsområdet

Skattedirektoratet henviser til Utlendingsdirektoratet (UDI), politiet og Nav for mer informasjon. Politiets utlendingsenhet (PU) henviser i likhet med Skattedirektoratet til UDI og Nav.

DETTE SIER POLITIKERNE: Lover å følge opp saken

I kontakt med Nav får Vårt Land opplyst at flerkoneri er «utenfor deres ansvarsområde», og at det er grunnen til at de ikke har noen prosedyrer for å avdekke tilfeller av flerkoneri og at tilfeller ikke registreres.

I en e-post skriver Nav dette: «Pressekontakten i NAV opplyser at NAV ikke har avdekket flerkoneri i arbeidet med svindelsaker. I enslig forsørgersaker finnes det eksempler på at en far har fått barn med flere mødre som mottar enslig forsørgerstønad. Imidlertid finnes det ikke grunnlag for å si at det er snakk om flerkoneri.»

Hos Statistisk sentralbyrå får vi opplyst at de ikke fører statistikk over tilfeller av polygami i Norge, fordi mangegifte i Norge ikke registreres noe sted.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter