Nyheter

I Sverige må staten godkjenne flerkoneri

En svensk lovparagraf fra 1904 sørger for at en mann kan få godkjent å være gift med flere koner samtidig.

I likhet med Norge er det også i Sverige ulovlig å være gift med flere enn én. Likevel har Skatteverket i Sverige registrert nesten 300 tilfeller av bigami og polygami, og svenske myndigheter er tvunget til å godkjenne ekteskapet dersom det ble inngått i ett land som godkjenner mangegifte.

– Grunnen er at svensk lov i prinsippet anerkjenner utenlandske polygami-ekteskap, sier Göran Lind, professor i sivilrett ved Örebro universitet til Svenska Dagbladet.

– Dersom en svensk mann på lovlig vis vil skaffe seg både to, tre og fire koner, trenger han bare å gifte seg i et land som aksepterer mangegifte, skriver Aftonbladet.

– Ekteskapet skal aksepteres også her, sier jurist Stellan Bjöhle til avisen.

LES OGSÅ: Hun er den ene av hans to koner

Ikke tvang

Forutsetningen for å få ekteskapet godkjent er at ingen av partene hadde tilknytning til Sverige da ekteskapet ble inngått, og at det ikke skjedde under tvang.

Men ifølge Lind kan det gjøres unntak fra loven om å godkjenne utenlandske ekteskap, dersom de strider mot «ordre public» (grunnene for den svenske rettsordningen). Her under kommer blant annet prinsippet om likebehandling av ektefeller.

– Sverige har registrert hundrevis av mangegifte. Men det strider mot lovens krav om likestilling mellom kjønnene. Og hva skjer med eksempelvis arveretten om en mann med flere koner dør? sier han til Svenska Dagbladet.

Ingen svar

Paragrafen fra 1904 åpner for at ekteskap som er lovlig inngått i utlandet, også blir gyldig i Sverige. I Norge sier ekteskapsloven paragraf 18a at ekteskap inngått i utlandet ikke blir anerkjent dersom «en av partene allerede var gift».

Men «Fylkesmannen kan likevel etter begjæring fra begge parter anerkjenne ekteskapet dersom sterke grunner taler for det.»

LES OGSÅ: Ingen vet hvor mange det gjelder

Det har vist seg svært vanskelig å få norske jurister til å gjøre en juridisk vurdering av om norsk lovverk, på lik linje med det svenske, åpner opp for at norske myndigheter må godkjenne polygami ekteskap dersom de er inngått i land der dette er lovlig.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter