Nyheter

Trenger paradis-regler

Oljefondet må begynne å håndtere bruk av skatteparadiser som et etisk problem, og som en fare for å tape penger og omdømme, mener Kirkens Nødhjelp.

Selskapet som bidro mest til Oljefondets avkastning i 2015 var Alphabet, morselskapet til Google. Der har Oljefondet aksjer til en verdi av nærmere 31 milliarder kroner.

Selskapene som bidro nest mest, var Amazon og Microsoft. Alle er store, internasjonale selskaper som blir kritisert for å bruke skatteparadiser og betale minimalt med skatt.

Mandag avgir Finanskomiteen på Stortinget sin innstilling om forvaltningen av Oljefondet. Kirkens Nødhjelp sendte denne uken et brev til flere politikere i komiteen. Organisasjonen har fått gjort en analyse som anslår at 20 prosent av fondet er eksponert mot skatteparadiser.

– Vi mener det er på tide at Oljefondet behandler hemmelighold, aggressiv skatteunngåelse og skatteunndragelse som et etisk spørsmål, sier Kjetil Abildsnes, nestleder for avdelingen politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp.

LES MER: Eva Joly: – Norge underbygger skatteparadiser

Fare for tap

Kirkens Nødhjelp påpeker at skatteparadiser også kan påføre Oljefondet økonomisk tap og omdømmeproblemer.

– Hva hvis for eksempel Google ikke lenger slipper unna med å betale under fem prosent i skatt, men må betale nærmere 30 prosent? spør Abildsnes.

Ifølge analysen som tenketanken Re-Define og Sony Kapoor har gjort, er Oljefondet involvert i skatteparadiser på fire måter:

1. Investeringene i eiendom er organisert gjennom datterselskaper i Luxembourg og Delaware som regnes som skatteparadiser. I dag utgjør dette 3,1 prosent av fondet. Andelen skal økes til 5 prosent.

2. Eksterne fondsforvaltere tar seg av rundt 4 prosent av fondet. Denne typen forvaltere bruker skatteparadiser tungt. Re-Define anslår at 2 prosent av disse forvalternes investeringer for Oljefondet, går via skatteparadiser.

3. 2 prosent av fondet er investert i selskaper med hovedkontor i skatteparadiser.

4. Fondet har aksjer i rundt 9.000 selskaper. Bransjene som bruker skatteparadiser mest aktivt, er finans, farmasi, utvinning og IT. Re-Define anslår at rundt 10 prosent av aksjeinvesteringene er eksponert mot skatteparadiser.

LES OGSÅ: – Motkrefter fører kampanjer for å utvanne regler

Etikk-problem

Kirkens Nødhjelp understreker i sitt brev at skatteparadisene er med på å opprettholde hemmelighold, korrupsjon og ulovlig kapitalflukt, og at Oljefondet dermed er med på å holde liv i de samme problemene. I debatten om skatteparadiser blir det ofte sagt at det ikke trenger å være ulovlig å benytte skatteparadiser til å få lavere skatt. Men Kirkens Nødhjelp poengterer at vi vet at skatteparadiser også blir brukt på ulovlige måter. Organisasjonen viser til at banker som HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas og UBS der Oljefondet har eierandeler, til nå har måttet betale mer enn 10 milliarder dollar i bøter for sin bruk av skatteparadiser.

Kirkens Nødhjelp mener at Norge som stat kan svekke sitt omdømme ved å la Oljefondet benytte skatteparadiser.

«Etisk risikerer man gjennom fondets investeringer å legitimere et system som direkte bryter med grunnleggende normer i det norske samfunn og bidrar til å undergrave en annen politikk enn for eksempel utviklingspolitikken eller skattepolitikken», heter det i brevet.

LES OGSÅ: – Alle taper på at Google bare betaler tre prosent i skatt

Følg oss på Facebook og Twitter!

Forslag. Kirkens Nødhjelp forventer at Stortinget ber regjeringen komme med en full gjennomgang av skatteparadisproblematikken for Oljefondets del i neste års melding om forvaltningen av fondet.

– Dette er et av de største problemene den globale økonomien har, sier Abildsnes.

Han mener hele spekteret av verktøy må tas i bruk. Oljefondet må kreve åpenhet og lage et forventningsdokument til selskapene. Fondet selv må årlig rapportere hvordan det har med skatteparadiser å gjøre, og må minimere sin bruk av skatteparadiser.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter