Nyheter

«Frelst» som 14-åring – Nå krever hun religiøs lavalder

Hun var 14 år da hun meldte seg inn i Jehovas Vitner. Som voksen har Rose Carlmark nå startet opprop for å innføre 18 år som religiøs lavalder.

Etter 17 år som medlem i Jehovas vitner, har Rose Carlmark nå meldt trossamfunnet til barneombudet i Sverige. Hun har samtidig tatt initiativet til et opprop som ber Riksdagen (den svenske nasjonalforsamlingen, red.anm.) om å sette 18 som nederste grense for medlemskap i tros- og livssynssamfunn.

– Jeg har ikke til hensikt å gå i mot religion som sådan. Jeg er for religionsfrihet for voksne mennesker, men jeg anser at barn ikke er modne til å ta slike valg, sier Carlmark til den svenske avisen Borås Tidning

DEBATTEN OM «FRELST»: Livet etter begeistringen

Angrer på behandling av egne barn

Hun var selv 14 år da hun ble medlem av Jehovas Vitner. Etter noen år giftet hun seg og fikk barn med en mann som også tilhørte trosamfunnet. Da hun etter 17 år traff en ny mann, opplevde hun å bli frosset ut. Barna fra det første ekteskapet ble da værende hos faren. Carlmark forteller at det tok flere år før det gikk opp for henne hva hun hadde vært del av. Da tok hun også avstand fra hvordan hun hadde behandlet sine egne barn.

– Først var jeg et offer. Deretter ble jeg selv skyldig. Og det er først de siste ti årene at jeg har våget å nærme meg den smerten som jeg har påført mine barn, sier hun til den svenske avisen.

Carlmark har også tidligere fortalt sin historie i boken Inuti mitt Andetag som kom ut på nyåret 2016.

Hjernevask

Nå har hun startet et opprop som ber Riksdagen. Målet: Å innføre en religiøs lavalder på 18 år. Samtidig har hun anmeldt sitt gamle trossamfunn til barneombudet for to filmer som hun mener bryter med barnekonvensjonens artikkel 14, som berører tanke-, samvittighets, og religionsfrihet.

Carlmark mener måten religionsfrihetsbegrepet i dag brukes, er sterkt kritikkverdig.

– I dag bruker vi ordet religionsfrihet som om man er fri til å tilhøre en religion. Men barn er ikke fri til å kjøre bil, velge politiske valg, eller kjøpe alkohol eller tobakk. Å ta beslutninger om å vie sitt liv til en veldig spesiell og streng religiøs gruppe kan også vente, sier hun til Borås Tidning.

LES OGSÅ: Ansvar for brente barn

Stålsettutvalget

Også i Norge har en slik aldersgrense vært foreslått.

Stortingsmeldingen «Det livssynsåpne samfunn» (det såkalte Stålsettutvalget) tok til orde for at 15 år skulle være religiøs lavalder. Dette følger av FNs barnekonvensjon. Men i høringsrunden mente imidlertid flere instanser at dette var for lavt. Blant annet mente Hjelpekilden Norge at det burde være en 18-årsgrense. Hjelpekilden jobber med informasjon om såkalte lukkede trossamfunn, og henter i hovedsak nettopp sin medlemsmasse fra tidligere medlemmer av Jehovas Vitner.

«Når barna i Jehovas vitner blir medlemmer, avgir de et evig trosskapsløfte til organisasjonen. Selv om alle medlemmer har rett til å melde seg ut av trossamfunnet, så innebærer en uttreden store konsekvenser for den som har blitt medlem.» skrev de i sin høringsuttalelse.

LES OGSÅ: «Knapt noen har tatt denne typen forslag alvorlig,» skriver Alf Gjøsund

Erik Jørgensen, talsmann for Jehovas Vitner i Skandinavia ønsker ikke kommentere filmene eller oppropet:

– Vi har ingen ytterligere kommentarer annet enn at vi respekterer hver og ens rett til å leve som man vil, sier han til Borås Tidning.

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter