Nyheter

– Alle kan få et rusproblem

Alexander Egeland ved Borgestadklinikken trekker frem viktigheten av å være fordomsfri i møte med ruspasienter.

– Det viktigste i en rusbehandling, enten du er fagutdannet ­eller likemann, er å vise empati,­ være en tydelig rollemodell og fremme holdninger og verdier, sier Egeland.

Han er enhetsleder ved ­avrusningsenheten Borgestad ved Borgestadklinikken Blå Kors. Klinikken er en del av sam­arbeidet som skal bruke tidligere rusmisbrukere som likemenn i behandling av ruspasienter.

LES MER: Tro kan være en del av helbredelsen i psykiatrien

Stigmatisert gruppe

– Hvorfor mener du at holdninger og verdier spiller en så stor rolle i rusbehandling?

– Fordi rusavhengige har vært og er en stigmatisert gruppe i samfunnet, og da er det viktig å ikke være dømmende, sier Egeland og fortsetter:

– Alle kan få et rusproblem. I det samfunnet vi lever i, er det lett for mange å ty til rusmidler­. Enten som flukt eller for å få ­mening i livet for mennesker som er på søken etter noe mer.

Egeland er opptatt av at likemenn styrker pasienten.

LES MER: – Gentesting kan gjøre oss alle til pasienter

Støtteperson

– Pasienten blir mer motivert til å stå i den ­utfordringen det er å være i rusbehandling over tid. De får en støtteperson som har erfaring med avhengighet, sier han og legger til:

– Det vil også i større grad sikre­ at pasientene opplever å bli møtt med gjensidig respekt og at pasienten blir hørt.

– Er det noen risiko her?

– Hvis en likemann ikke 
har kontroll eller ikke er ferdig med egen rushistorie, kan 
det være en risiko at egne 
erfaringer tillegges for stor 
vekt i arbeid med den rusav-hengige.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter