Nyheter

Melder seg ikke inn igjen

1.919 mennesker har meldt seg ut av Den norske kirke i løpet av de to ukene etter vedtaket om å åpne for vigsel av likekjønnede.

Det er omtrent like mange som dem som sa takk for seg i tilsvarende periode etter at Kirkemøtet våren 2014 sa nei til at 
homofile kunne gifte seg i kirken.

De ferske tallene Vårt Land har fått fra Kirkerådet viser at åpningen for vigsel av likekjønnede ikke har ført til flere innmeldinger i Den norske kirke. I perioden 12.– 25. april ble det registrert 75 nye medlemmer. Det er omtrent på nivå med en «normaluke».

LES OGSÅ: Disse prestene vil nekte å vie homofile

Det tyder på at de svært få av dem som meldte seg ut av kirken i skuffelse og sinne for to år siden, som nå har meldt seg inn igjen.

Mistet kirketro

– Mange av dem som meldte seg ut i 2014, hadde nok mistet troen på Den norske kirke. Men ved årets vedtak på Kirkemøtet har vi skapt nettopp det rommet jeg tror de savnet. Jeg vet om mennesker som har meldt seg inn igjen fordi Kirkemøtet nå har sagt ja til vigsel av likekjønnede. Og jeg håper mange flere kan komme tilbake, sier Gard Sandaker-Nielsen, 
leder i Åpen folkekirke og sentral aktør i Kirkemøtet.

Han er ikke overrasket over at det etter årets kirkemøte har kommet en god del utmeldinger. I løpet av denne 14-dagersperioden er det mottatt 1.919 utmeldelser. Det er fire-fem ganger flere enn i en gjennomsnittsuke.

– Synliggjøring

– At noen melder seg ut av Den norske kirke på bakgrunn av det som skjedde på årets kirkemøte, er en synliggjøring av at det er 
uenighet i kirken om dette temaet. Men mitt håp er at de fleste finner rom til å være med og fortsatt engasjerer seg i Den norske kirke, etter at mange i Kirkemøtet strakk seg langt for på finne fram til en mest mulig samlende løsning, sier Sandaker-Nielsen.

LES OGSÅ: Tusenvis melder seg ut av kirken etter bussreklame

Marie Klakegg Grastveit er bispedømmerådsmedlem i 
Stavanger og tilhører mindretallet i Kirkemøtet i vigselssaken. Hun ville ikke støtte et forslag hun mener innebærer endring av kirkens lære om ekteskapet. Heller ikke hun synes det er overraskende at folk nå melder seg ut av Den norske kirke.

– Aktive kirkegjengere.

– Forskjellen fra utmeldings-bølgen for to år siden, er at det nå er aktive kirkegjengere som melder seg ut. Jeg vet fra eget område at engasjerte kirkefolk som har brukt tid, krefter, ressurser og penger på Den norske kirke, nå sier takk og farvel. Det er et tap for lokalmenigheter, og veldig trist, sier Marie Klakegg Grastveit.

Statistikken for utmeldinger fra Den norske kirke i perioden de siste to ukene, viser at det er i Stavanger bispedømme (Rogaland) flest logger ut. 471 folkekirkemedlemmer i dette bispedømmet har levert sin utmelding.

– Heller ikke det overrasker meg. Det er sånn jeg kjenner Stavanger bispedømme; dette er et område med mange tradisjonelt konservative kirkefolk, bemerker Marie Klakegg Grastveit.

LES OGSÅ: Misjonstopp oppfordrer til utmelding av Den norske kirke

Etter det lille utmeldingsraset i kjølvannet av Kirkemøtets nei til likekjønnet vigsel i april 2014, uttalte hun til Vårt Land at «disse utmeldingene er ikke et stort problem for kirken. De utmeldte har sannsynligvis ikke vært aktive kirkegjengere».

– Nå kommer utmeldingene fra den andre leiren; og jeg 
synes det er mer alvorlig, sier Marie Klakegg Grastveit.

Flest i «bibelbeltet»

Det er registrert flest utmeldinger i det såkalte bibelbeltet og Oslo: Nest etter Stavanger bispedømme er det flest utmeldinger i «bibelbeltet», Agder og Telemark (352) og Bjørgvin (227), og Oslo (231).

I motsett ende av statistikken er Hamar bispedømme, der det er registrert 43 utmeldinger og Nord-Hålogaland (57).

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Den kirkelige homofilidiskusjonen har vært en del av bakgrunnen for utmeldingstall i flere år. Men i forhold til folkekirkens totale medlemstall – 3,8 millioner – er disse tallene meget små.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter