Nyheter

Pollestad er ikke lenger prest i unåde

Men har ikke noen stilling i Den katolske kirke i Norge.

I et intervju i siste utgave av magasinet Plot forteller den kjente katolikken Kjell Arild Pollestad at restriksjonene mot å virke som prest er opphevet, og at dette skjedde etter et møte mellom Pollestad, biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (OKB) og en representant for dominikanerordenen som Pollestad tilhører.

I 2005 måtte Pollestad, som blant annet hadde vært sokneprest i Tønsberg, reise fra Norge. Han ble sendt til et dominikanerkloster i Paris.

– Det gikk meget godt under samtalen med biskopen og provinsialen i Paris. Restriksjonene mot å virke som prest i Norge, er nå opphevet. Jeg er fortsatt dominikaner, lever «extra conventum» på Bryne og Kvitsøy, og er ikke lenger i unåde, sier Pollestad til Plot.

«Extra conventum» betyr å tilhøre et kloster uten å bo der.

LES MER: Pater Pollestad viser kultureliten Bibelen som litteratur

Flere møter

Oslo katolske bispedømme bekrefter at restriksjonene mot å virke i Norge er hevet for Kjell Arild Pollestad. Men OKB understreker at han ikke har noen stilling i den katolske kirken i Norge, og at Pollestad tilhører en dominikanerorden i Frankrike.

– Det var et møte i Paris for tre år siden mellom biskop Eidsvig og en representant for dominikanerordenen Pollestad tilhører. Et av samtalepunktene handlet om Pollestad, sier kommunikasjonsleder Hans Rossiné i OKB til Vårt Land, og legger til:

– Nå i mars var det et nytt møte mellom en representant for dominikanerordenen og Eidsvig her i Oslo. Da ble det klart at dominikanerordenen hadde opphevet restriksjonene som gjelder Pollestads generelle virke som prest. Dette har biskop Eidsvig tatt til etterretning.

Til Plot sier Pollestad at «ingen har rett til å fungere som prest».

– Hvis kirken ikke trenger meg, hvis biskopen ikke har behov for meg, så venter jeg bare til han får behov.

Til Vårt Land sier Kjell Arild Pollestad at han ikke ønsker å svare på spørsmål utover intervjuet i Plot.

LES MER: – Vi har fått ny statsreligion, mener Pollestad

Forlate Norge

I 2010 ble noe av bakgrunnen for Pollestads bortvisning fra Norge i 2005 kjent. Han hadde blitt anklaget for overgrep mot en prest. Pollestad hadde avvist alle anklager, men presten som anklaget Pollestad hadde blitt trodd av ledelsen i Oslo katolske bispedømme.

Presten gikk ikke til politianmeldelse av Pollestad, men politiet valgt å starte en etterforskning på grunnlag av opplysninger som kom fram. Saken ble senere lagt bort fordi den var foreldet.

Vårt Land har vært i kontakt med presten i samband med Pollestads intervju med Plot. Men han ønsker ikke å kommentere saken i dag.

LES ANMELDELSEN AV POLLESTADS DAGBOK

Frivillig

I et debattinnlegg i Aftenposten i 2010 skrev Pollestad at i «2004 kom det såkalt «kanonisk visitas» fra Roma til bispedømmet i Oslo. 13. mars var det min tur til å snakke med visitator, en fransk biskop». Løsningen ble, som Pollestad selv skriver, at «jeg ble høsten 2005 sendt til Paris, hvor jeg siden helt frivillig er blitt værende og gjerne blir».

Pollestad kom med et spark til OKB-biskop Eidsvig: «Biskopen har sagt i klare ord at han ikke har bruk for meg i Norge, og det var blant mine egne jeg ville virke».

Vurderinger

Seks år etter den kanoniske visitasen sa biskop Eidsvig i OKB følgende til Aftenposten:

– Jeg kan bekrefte at pater Pollestad ble bedt om å forlate Norge av sin ordensgeneral og vedtaket ble iverksatt av Pollestads provensial i Frankrike.

I 2010 ville ikke ordensledelsen i Paris fortelle Vårt Land hvilke vurderinger som lå til grunn for at generalmagisteren sendte Pollestad til St. Jacques-klosteret i Frankrike.

LES MER: Pollestad tar knallhardt oppgjør med gamle venner

Paven sa nei

I 2010 søkte Pollestad paven om å bli fritatt fra presteløftet, skriver Plot.

– Men det fikk jeg heldigvis nei til. Jeg er nokså sikker på at noen må ha forsvart meg i Roma, sier Pollestad til magasinet.

I 2014 trakk Pollestad tilbake søknaden om fritakelse fra prestetjenesten. Samme år gav han ut boken «Eneboerliv». Her presenterer Pollestad seg som minstepensjonist og katolsk prest i unåde.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter