Nyheter

Human-Etisk Forbund fortsetter kampen mot statskirke

Nordmenn flest vil at forbundet skal konsentrere seg om dialog og mangfold. – Kampen mot statskirkeordningen er ikke over, kontrer generalsekretær Kristin Mile.

Et representativt utvalg av befolkningen har fått spørsmålet: «Hvilke saker mener du blir viktige for Human-Etisk Forbund fremover?». Kun 11 prosent svarer «å jobbe videre med å skille stat og kirke».

– Har dere brukt for mye krefter på skillet mellom stat og kirke, generalsekretær i HEF, Kristin Mile?

– Nei, tvert imot. En del mennesker tenker at skillet mellom stat og kirke nå er avklart, men den oppfatningen deler ikke vi. Selv om kampen for skille mellom stat og kirke vil bli mindre aktuell framover, gjenstår det fortsatt en del jobb.

LES MER: Utmeldte humanetikere etterlyser mer religionstoleranse

Religionsdialog

Undersøkelsen, utført av TNS Gallup på vegne av Human-Etisk Forbund (HEF) og først omtalt av fritanke.no, viser at flesteparten mener HEF i framtiden bør være en brobygger:

• 41 prosent har svart «Jobbe for et inkluderende og mangfoldig samfunn».

• 33 prosent har svart «Jobbe for religionsfrihet».

• 27 prosent har svart «Bidra til dialog mellom religioner».

Færre mener HEFs førsteprioritet bør ha en mer kritisk karakter:

• 18 prosent mener HEF «bør bedrive religionskritikk der religion brukes til å diskriminere folk og begrense ytringsfrihet».

• 16 prosent svarer at HEF «bør bidra til mer kritisk tenkning».

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Vil ha endring

Også fra egne rekker etterlyses det et kampskifte. Leder i Humanistisk Ungdom, Arnlaug Høgås Skjæveland, ber forbundstilhengerne komme ut av skyttergravene.

«Det er dessverre tegn til at selv om både HEF og samfunnet for øvrig har beveget seg framover i tid, er det noen humanister som har blitt igjen i 1956», skriver Skjæveland på verdibatt.no.

«En tid der overlevelse som livssynsorganisasjon forutsatte veldig aktiv og tidvis innbitt kamp mot ordningen med statskirke».

Hun skriver videre at Humanistisk Ungdom håper HEF i tiden framover «gradvis beveger seg fra en organisasjon i skyttergravene til å bli en organisasjon som strekker hånden ut og smiler til de andre livssynene».

LES OGSÅ: – Religion vil ikke etterlate seg noe tomrom

– Gode møter med kirken

– Skyttergrav-metaforen stemmer ikke og har ikke har gjort det på mange år, sier Kristin Mile.

Generalsekretæren kjenner seg ikke igjen i Skjævelands beskrivelse.

– Det er klart at det har skjedd mye i HEF siden 1956. Men det er ikke slik at de som stiftet forbundet er de samme som har jobbet her de siste 30 årene.

Ifølge Mile jobber HEF aktivt med dialogsarbeid med andre livssyn.

– Vi har for eksempel et godt samarbeid med Den norske kirke. I en del tros- og livssynsspørsmål er vi mer enige enn folk kanskje tror, ikke minst når det gjelder religionsfrihet.

– Har dere da en jobb å gjøre med å kommunisere dette til folk utenfor?

– Det kan være vanskelig å styre hvordan folk utenfra oppfatter oss. Vi opplever fortsatt at mange har fordommer mot HEF. Vi ønsker et inkluderende samfunn som likebehandler. Det er hele argumentasjonen bak engasjementet vårt for å skille stat og kirke, sier Mile.

LES OGSÅ: Krever tempo-skifte i skilsmissen mellom stat og kirke

Ikke bare medlemmer

Resultatet samsvarer med funn fra tidligere spørreundersøkelser, ifølge generalsekretæren. Derfor er hun ikke overrasket over at de færreste ønsker et kritisk forbund.

– Vi spør et utvalg av befolkningen om dette hvert fjerde år. På de to foregående undersøkelsene, har også religionskritikk vist seg ikke å være det viktigste.

Men svarene kunne sett annerledes ut dersom bare HEFs medlemmer hadde blitt spurt, presiserer Mile.

– Hva skal dere bruke undersøkelsen til?

– Vi ønsker å høre hvordan befolkningen vurderer sakene vi jobber med. Vi spør også om en del av de sakene vi er særlig opptatt av for å kunne jobbe riktigere, og stiller omtrent de samme spørsmålene hvert fjerde år for å se utviklingen i samfunnet, sier generalsekretæren.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter