Nyheter

Ny vigselsliturgi er like rundt hjørnet

Mandag gjorde Kirkemøtet vedtok om vigselsliturgi for likekjønnede. Om fire uker kan den være fiks ferdig.

Kirkemøtet vedtok mandag å igangsette arbeid med en vigselsliturgi som åpner for at også likekjønnede kan gifte seg i kirken. Det er Kirkemøtet januar 2017 som skal vedta den nye liturgien.

Men før den tid skal saken gjennom en omfattende behandling i ulike kirkelige fora.

LES MER: Prest melder seg ut etter vigsels-vedtak

Fikk haste-bestilling

– Vi fikk i januar en bestilling fra Kirkerådet om å forberede oss på det arbeidet som antakelig ville komme etter Kirkemøtets forventede vedtak om likekjønnede ekteskap. Vi har hatt to møter hvor vi har jobbet med denne liturgisaken, sier Hege Elisabeth Fagermoen, lederen i Nemnd for gudstjenesteliv, til Vårt Land.

Dette er Kirkerådets fagnemnd for liturgisaker. Denne bredt sammensatte, faste teologiske nemnda utreder liturgisaker og utarbeider forslag til liturgiske ordninger i Den norske kirke.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Ulike meninger

– Hvor raskt kan dere legge fram forslag til en ny vigselsliturgi som kan brukes av både heterofile og homofile?

– Vi arbeider med sikte på å få ferdig vårt forslag på møtet 13. mai, svarer Fagermoen, som til daglig er prost i Søndre Follo prosti.

De ti medlemmene i nemnda har forskjellig ekteskapsforståelse og ulike meninger om vedtaket som Kirkemøtet fattet mandag denne uka.

LES ALF GJØSUND: «Kanskje flere av dem som tapte burde melde seg ut?»

Satser på samlet forslag

– Kommer nemnda fram til et samlet forslag til ny liturgi?

– Ja, jeg har tro på det. Det er mandatet vårt. Nemnd for gudstjenesteliv er ikke et politisk organ, men en fagnemnd for Kirkerådet, svarer Hege Fagermoen.

Det har i årenes løp vært gjennomført en rekke forbønnshandlinger og mer eller mindre vigselslignende seremonier for likekjønnede par.

– Disse oppleggene for forbønnshandlinger har ikke hatt status som liturgier. Vi har kjennskap til en del av formuleringene og bibelhenvisningene som er brukt i slike sammenhenger. Men vi har i nemndas arbeid hatt enda mer nytte av erfaringer og formuleringer som er brukt ved vigsel av likekjønnede i noen av våre søsterkirker, sier Hege Fagermoen.

Dette gjelder for eksempel Svenska kyrkan, som har fastsatt to ulike vigselsliturgier: en for heterofile par og en annen som kan brukes av både likekjønnede og ikke-likekjønnede par.

Foruten Fagermoen består Nemnd for gudstjenesteliv av Merete Thomassen, Jan Terje Christoffersen, Ådne Njå, Svein Arne Theodorsen, Kristin Vold Nese, Ole Andreas Fevang, Hans Olav Baden og Anne-Lise Hille.

LES MER: Det blir fortsatt forskjell på prest og klokker

Vedtas i januar 2017

Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen skisserer følgende tidsplan fram mot endelig kirkemøte-behandling siste uka i januar 2017:

• 8. juni 2016: Behandling av nemndas liturgiforslag i det nyvalgte Kirkerådet. Umiddelbart etter møtet blir forslaget sendt på bred høring.

• 5. oktober 2016: Ny behandling i Kirkerådet ut ifra innspill og reaksjoner som er fremkommet i høringen. Deretter oversendes forslaget til vedtak fra det valgte kirkerådet til Bispemøtet.

• 17. oktober 2016: Liturgi er læresak, og i slike saker har Bispemøtet en avgjørende rolle i Den norske kirke. Bispemøtet vil på sitt oktober-møte foreta en læremessig vurdering av liturgien, og sannsynligvis gi sitt godkjenningsstempel på det foreliggende forslag.

• 8. desember Møte i Kirkerådet der saksfremlegg til Kirkemøtet blir endelig avgjort.

• Januar 2017: Kirkemøtet vedtar den nye liturgien som både heterofile og homofile kan bruke ved inngåelse av ekteskap.

– Det er en stram tidsplan. Men den vil være mulig å overholde, dersom ikke Kirkerådet vedtar noe annet, sier Johnsen til Vårt Land.

LES MER: Nær full uttelling for Åpen folkekirke

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter