Nyheter

En splittet gruppe

Høringssvarene om rapporten fra Tater- og romaniutvalget viser at romanifolket langt på vei er delte i synet på rapporten og videre tiltak.

Utvalgets leder Knut Vollebæk overrakte rapporten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sommeren 2015.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter