Nyheter

Svak støtte til Asyl-Sylvi i «bibelbeltet»

I mai skal Frp-ministeren på mirakelkonferanse.

I vår reiser innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) rundt til en rekke menigheter og kristne organisasjoner.

Listhaugs turne i Kristen-Norge startet tirsdag med et besøk i IMI-kirken i Stavanger, som er en Normisjons-menighet. I går besøkte Listhaug to frikirkemenigheter i Bergen, Credokirken og Salt Bergenskirken, og Kirkens bymisjons flerkulturelle ressurssenter. Tema på hele vestlandsrunden var integrering av flyktninger og innvandrere.

LES MER Biskop beklager Listhaug-kommentar

Stolt

Første uka i mai gjester Listhaug mirakelkonferansen til den kristne TV-kanalen Visjon Norge, som nå jobber på spreng med å fylle gigantanlegget Telenor Arena i Bærum med betalende deltagere.

På egen Facebook-side melder TV-sjef Jan Hanvold stolt at han har fått Frp-statsråden til konferansen:

«Vi er glade for at vår innvandringsminister Sylvi Listhaug vil delta på onsdagen. Da presenterer vi det nye kristne Norge», skriver han.

Overnaturlig

Konferansens hovedtema er «Jesus helbreder i dag». Hovedtaler er den amerikanske predikanten Guillermo Maldonado, som i en konferansevideo lover mange sterke opplevelser på Telenor Arena:

«Du vil se en overnaturlig Gud med tegn, under og mirakler.»

Selv sier Visjon Norge-sjef Hanvold dette i samme video: «Vi forventer at virkelig store ting skal skje.»

LES MER Lager bibelnettside i protest mot Listhaug

Kartlegging

På Universitetet i Agder (UiA) sitter professor Pål Repstad og går gjennom funnene fra en kartlegging han nettopp har avsluttet. Han har undersøkt hvordan 51 menigheter og kristne organisasjoner i seks sørlandskommuner omtaler asylsøkere og flyktninger.

– I høst så vi at det fant sted et stemningsskifte fra omsorg og empati til frykt og kontroll. Undersøkelsen min tyder ikke på at kristenfolket lokalt fulgte med på den forskyvningen, forteller han Vårt Land.

Repstad understreker at han ikke har laget en «tung, akademisk studie»:

«Jeg kan ikke påberope meg fullstendig oversikt, men jeg har gjort en studie av kristne hjemmesider, facebooksider og menighetsblad i Kristiansand og fem omkringliggende kommuner: Birkenes, Søgne, Songdalen, Vennesla og Lillesand. Dette er en region som er kjent for å ha et vitalt og mangesidig kristenliv, med høy aktivitet både i Den norske kirke og andre trossamfunn», skriver han i en kronikk i avisen Utrop.

Støtte

– Hva fant du?

– Jeg undersøkte skriftlige kilder fra 51 menigheter og kristne organisasjoner – og fant at teamet flyktninger og asylsøkere var omtalt hos 28 av dem. Men ikke en eneste menighet eller organisasjon uttrykker støtte til regjeringens asylpolitikk og forslagene til innstramming.

– Hva forteller det deg?

– At det er samsvar mellom ledelse og grasrot. I vinter gikk biskoper og andre kirkeledere ut med kritikk av regjerings innstrammingspolitikk. Jeg ville sjekke om kritikken mot Sylvi Listhaugs asylpolitikk var et elitefenomen, eller om hun har bred støtte på den kristne grasrota.

– Hva blir konklusjonen?

– Ingenting av det som presenteres i kildene jeg har lest, kan tas til inntekt for Sylvi Listhaugs politikk, sier Repstad.

Diakoni

– Hva preger omtalene i kildematerialet ditt?

– De viser fram mye aktivitet som er etablert for å hjelpe asylsøkere og flyktninger. Her er omtale av språkkafeer, klesinnsamlinger, flyktningverter, fotballturneringer – vi snakker om mye frivillig diakonalt arbeid.

– Hvordan vil du oppsummere kartleggingen?

– Kristenfolket i en region som ofte anses som konservativ, fulgte ikke stemningsskiftet i fjor høst. Eventuelle bekymringer overskygges av en enkel, kristen nestekjærlighetstanke.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter