Nyheter

Mindre bistand til Afrika – Midtøsten får mer

De siste åtte årene har det norske bistandsbudsjettet økt med nesten 13 milliarder kroner, eller mer enn 60 prosent. Afrika har knapt fått en krone av den historisk sterke veksten.

Siden årtusenskiftet er Afrika den store taperen i norsk bistand. I fjor gikk bare 5,4 milliarder kroner av den totale bistanden på 34,5 milliarder direkte til verdens fattigste kontinent.

Store kutt siste 15 år

Dermed utgjorde bistanden til Afrika i fjor beskjedne 16 prosent av bistandsbudsjettet. Nedgangen over tid er kraftig:

• I år 2000 gikk nesten 27 prosent av bistandsbudsjettet til verdens fattigste kontinent.

• Bistanden til Afrika på 5,4 milliarder var i fjor den laveste siden 2007, da den utgjorde 5,3 milliarder. Det til tross for at den totale, norske bistanden i løpet av disse åtte årene økte med hele 12,7 milliarder kroner, eller 63 prosent.

• Ikke bare sank bistanden til Afrika i fjor som andel av det totale budsjettet. Den sank også med nesten en halv milliard kroner, til 5,4 milliarder, til tross for at det totale bistandsbudsjettet vokste med 2,4 milliarder kroner.

LES MER: Rekordhøy bistand med Frp og H

Norad-sjefen er bekymret.

– Dette er bekymringsfullt. Afrika sør for Sahara har mange av de fattigste landene som er mest avhengig av bistand for å bekjempe fattigdom. Men det hører med i bildet at vi også gir mye bistand til Afrika via internasjonale organisasjoner som jobber der, sier Norad-direktør Jon Lomøy.

Nedgangen i bistand til Afrika bidrar til å forsterke en trend gjennom det siste tiåret, der de minst utviklede landene (MUL) får en stadig mindre andel av norsk bistand. Rundt halvparten av de 11,6 milliarder kronene som i fjor ble fordelt på land, gikk til MUL-land, ned til 51 prosent fra 53 prosent i 2014.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Sadtig mindre til de fattigste

– Det er dessverre en global trend at stadig mindre av bistanden går til de fattigste som trenger den mest. For å nå målet om å eliminere absolutt fattigdom innen 2030, må vi snu denne trenden, sier Lomøy.

Norsk bistand til utdanning var på 2,5 milliarder i 2015, en kraftig økning på 37 prosent fra 2014.

45 prosent av bistanden ble kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner som FN og Verdensbanken.

VERDIDEBATT: Norad: «Mer til de beste, mindre til de svakere»

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter