Nyheter

Vedtaket er gjort: Nå blir kirkevigsel for likekjønnede

88 av 116 delegater stemte for. Les vedtaket her.

TRONDHEIM: Som ventet gikk flertallet i Kirkemøtet inn for at personer av samme kjønn skal få gifte seg i Den norske kirke. Ved andre gangs plenumsbehandling tirsdag, stemte 88 av 116 delegater for at det nå skal utarbeides en vigselsliturgi for likekjønnede.

Liturgien vil kunne bli vedtatt neste gang Kirkemøtet samles, det vil si i januar 2017. Homofilistriden har preget den kirkelige debatten, både internt og politisk, i flere tiår.

LES MER: Fire kvinner til topps i kirken

Usikkerhet om bispevedtak

Den nye liturgien vil kunne brukes også av par bestående av mann og kvinne. Forslaget om en slik løsning kom fra Åpen folkekirke, som gjorde det godt i kirkevalget i fjor høst og nå har 46 av delegatene på Kirkemøtet.

De linjene som Bispemøtet hadde trukket opp i forkant av Kirkemøtet sa ikke noe eksplisitt om en slik «kjønnsnøytral» ekteskapsliturgi, og det var en viss usikkerhet knyttet til hvordan dette ville slå ut. Biskopene Stein Reinertsen og Ingeborg Midttømme gikk begge på talerstolen lørdag og argumenterte mot en liturgi for begge typer par, men deres kollega Halvor Nordhaug slo fast at biskopene ikke ville sette seg imot denne løsningen.

– Det store flertallet av oss biskoper vil mene at det forslaget som nå foreligger, er en rimelig imøtekommelse av det vi har vedtatt, sa Nordhaug til Vårt Land etter debatten.

LES MER: Kristin Gunleiksrud Raaum er kirkens nye toppleder

Ansatte får reservasjonsrett

Tirsdagens vedtak slår fast at kirkelig ansatte som ikke ønsker å medvirke ved selve vigselshandlingen, har rett til å reservere seg. Det skal også være lov til å forkynne og undervise i tråd med det synet man selv har.

Mer enn halvparten av Kirkemøtets medlemmer holdt innlegg da saken var oppe til debatt lørdag formiddag. I tillegg kom en rekke replikker i sesjonen som varte i nesten fire timer.

LES MER: Over halvparten av Kirkemøtet på talerstolen

Det endelige vedtaket lyder slik:

1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om.

2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke.

6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.

HISTORISK GJENNOMGANG: Kirkens homofilistrid fra 1992 og fram til kirkevalget 2015

GRAFIKK: Alt om Kirkemøtets medlemmer

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter