Nyheter

Prestene nekter å ta på seg skylden

Presteforeningen påtar seg ingen 
skyld for at omfanget på prestetjenesten ikke kan opprettholdes.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter