Nyheter

Får ikke lov av staten til å si opp prester

Kulturdepartementet setter foten ned: Bjørgvin bispedømmeråd har ikke lov til å si opp prester.

Det fikk stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit klar beskjed om i møte med departementet torsdag morgen.

Onsdag fortalte Vårt Land at stiftsdirektøren i Bjørgvin har sendt ut melding om at bispedømmet i 2016 ligger an til å få et ­underskudd på 7,5 millioner kroner og at det derfor må nedbemannes med opptil ti prester.

LES OGSÅ: Historisk prestekutt – 10 kan bli oppsagt

Statsråden ville ha dialog

– Vi er i dialog med Bjørgvin for å finne gode løsninger. Det er viktig for oss med trygghet i omstillingsfasen, uttalte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til Vårt Land onsdag ettermiddag.

Allerede torsdag morgen var dialogen i gang:

– Det er uvanlig med så hurtig reaksjon, men begge parter hadde behov for et slikt møte, sier stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit til Vårt Land.

– Det var viktig å få til et møte raskt. Som ansvarlig arbeidsgiver må vi handle fort når det kommer så drastiske meldinger. Vi ønsker selvsagt å unngå oppsigelser, sier Ingrid Vad Nilsen, ekspedisjonssjef i avdeling for tro, livssyn og kulturvern i Kulturdepartementet, til Vårt Land.

TRYGVE JORDHEIM KOMMENTERER: «Nå må regjeringen vise at den holder ord»

Vil ha mer penger fra staten

Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug sa onsdag til NRK Hordaland at løsningen på situasjonen måtte «dreie seg om å få tilført nye midler».

– Departementet må innse at de har innvilget ordninger for prester som koster mye penger. Og de har ikke gitt oss midlene til å dekke godene som prestene på denne måten har fått. Vi har etterlyst en kompensasjon for dette fra departementet, sa Nordhaug NRK.

Men stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit opplyser til Vårt Land at departementet i møtet torsdag ikke fikk signaler om at det ønsket blir oppfylt:

LES OGSÅ: Prestene tvinges til å jukse med timelister

– Ingen løfter om penger

– Vi fikk ingen løfter om flere penger. Departementet sier at vi ikke får lov til å si opp folk. Vi må nå lage en enda mer grundig og kvalitetssikret tiltaksplan med andre virkemidler for å redusere kostnader, sier Fjellheim.

Han peker på at dette ikke løser Bjørgvins krevende økonomisituasjon, «men egentlig gjør situasjonen enda vanskeligere»:

– Vi har allerede gjennomført flere tiltak for å kutte kostnader. Vi mente at oppsigelser kunne være en god løsning i den svært krevende situasjonen som har oppstått. Men departementet mener at det er departementet som har rett til å si opp prester, ikke et bispedømmeråd. Derfor må vi nå gå enda mer grundig inn på hva som finnes av andre innsparingsmuligheter, sier stiftsdirektøren i vest.

– En stillingsstopp rammer veldig brutalt og tilfeldig. Men det er blant annet der vi nå må gå inn og se på muligheter. Departementet pålegger oss nå også å vurdere reduksjon i aktiviteter. Det kan være for eksempel å kutte ut andredagsgudstjenester i høytidene eller å redusere leirvirksomhet.

LES OGSÅ: – Prestene må begrense seg – eller jobbe gratis

Alle bispedømmene sliter

Bjørgvin bispedømme er langt fra alene om å slite med presteøkonomien:

– Alle bispedømmene er i den samme økonomiske situasjonen som Bjørgvin, sier stiftsdirektør Per Johan Bjerkeli i Borg bispedømme.

Presteforeningen påtar seg ingen skyld for at omfanget på prestetjenesten ikke kan opprettholdes.

– Staten har vært med på å forhandle fram avtalene, og det er naturlig å forvente at staten følger opp med økte bevilgninger. Staten har aldri sagt at de ved å undertegne avtalene ville gi opp tanken om en landsomfattende folkekirke, sier Presteforeningens leder, Martin Enstad.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter