Nyheter

Kirkens Nødhjelp forstår endringer

Kirkens Nødhjelp mener det er forståelig og riktig å konsentrere bistanden om færre land og temaer.

Med Høyre ved roret i Utenriksdepartementet er bistanden allerede betydelig endret. Antallet mottakerland er redusert fra 116 til 85, med ekstra satsing på 12 fokusland.

Halvparten av fokuslandene er av typen sårbare stater som regjeringen nå vil satse sterkere på: Afghanistan, Palestina, Haiti, Mali, Somalia og Sør-Sudan.

Ekstremisme og terrorisme

– Vi har forståelse for at regjeringen bruker mer på sårbare stater, blant annet for å demme opp mot ekstremisme og terrorisme. Uten sikkerhet er det vanskelig og farlig å drive utviklingsarbeid, sier generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp har de siste årene gått i samme retning. De arbeider i flere konfliktfylte og sårbare stater, og har kuttet ned antallet land og kontorer.

LES MER: Verdensbank-leder mener økende ulikhet er tegn på et ødelagt samfunn

Hvem får mindre?

Ifølge Bistandsaktuelt kan land som Tanzania og Mosambik få mindre bistand når sårbare stater skal få mer. Også andre samarbeidsland vil få kutt.

– Denne type omlegging er legitim. Det er ikke noe argument at et land som har fått bistand i 50 år, nødvendigvis fortsatt skal få det, sier Helland.

LES MER: Ap vil inngå forlik med KrF for å sikre bistandsbudsjettet

Religion spiller stor rolle

Helland påpeker at religion spiller en stor betydning i Midtøsten, Nord-Afrika og Sahel, inklusive sterk framvekst av ekstremisme.

– Religion er en kime til konflikt, men også med store muligheter for å bidra til løsning hvis man gjør ting riktig, sier Helland.

Økt bistandssatsing i disse landene må derfor ikke bare handle om sikkerhet.

– Helt avgjørende er det å styrke sivile krefter som kan drive nasjonsbygging nedenfra og utfordre egne myndigheter.

LES MER: KrF frykter tiltak mot terror vil ta penger fra de fattige

Advarer mot fallgruver.

Helland peker på noen fallgruver når bistandspolitikken er i endring.

• Langsiktig bistand må ikke trappes ned, og bistandsvolumet må opprettholdes til verdens fattigste kontinent, Afrika.

• Bistandsmidler må føre til utvikling. Det må være førende også for næringsutvikling i sør.

• Det må opprettholdes et klart skille mellom militær og humanitær innsats.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter