Nyheter

Reagerer på at mormoner holder andakt i NRK

Mormonerne får ikke bli med i Norges Kristne Råd, men slipper til i NRKs morgenandakt.

Det er mormoneren Ole Podhorny som første uken i februar holder radioandaktene hver morgen i NRK.

Det skaper reaksjoner.

– Jeg synes NRK har gjort her en underlig vurdering, sier Jarle Haugland i Familie & Medier sier dette til Dagen,

Han sier at NRK fram til nå har tydeliggjort at Morgenandakten skal være en kristen andakt, ikke en sendeflate der alle livssyn slipper til.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Mangfold i NRK

Livssynssjef i NRK, Njord Røv, sier til Dagen at det på et generelt grunnlag er viktig for kanalen med mangfold. Derfor vil man lytte til stemmer fra ulike deler av kirkelandskapet. Røv ser ikke på det som noe problem at det slippes til en fra trossamfunnet Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.

– Hvis intensjonen er å gi stemme til flere i det kristne landskapet, må jeg si at NRKs livssynssjef ikke er helt oppdatert på hva som er statusen for mormonerne hos andre kirker. Så vidt jeg kjenner til, regnes Kristi kirke av siste dagers hellige ikke noe sted i verden blant de kristne kirkesamfunnene, sier generalsekretær Knut Refsdal i Norges Kristne Råd, til Vårt Land.

– Hva ville skjedd dersom mormonerne søkte om medlemskap i Norges Kristne Råd?

– Søknaden ville blitt avvist, fastslår Refsdal.

LES MER: Ateist skal gi råd om morgenandakten

Positivt overrasket

Tom Atle Herland, informasjonsansvarlig i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, er glad for at Ole Podhorny slipper til og tror lytterne vil bli positivt overrasket.

– Jeg tror han vil bidra med noe som mange vil kjenne seg godt igjen i. Det han tror på stemmer veldig godt med det jeg tror lytterne tror på og forholder seg til, sier Herland til Dagen.

Forstår skepsisen

Men mormonerlederen er ikke uten forståelse for at noen kan synes dette er problematisk.

– Teologisk kan jeg forstå at noen er skeptiske, fordi vi avviker når det gjelder treenighetslæren. Men jeg vil si at et medlem av mormonerkirken hører hjemme i kjernen av det kristne miljø i Norge selv om det er noen teologiske avvik, sier Herland.

LES MER: Nå banker de ikke på døra, de finner deg på nettet

– Blander sendeflater

Lars Dahle, viserektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, sier at NRK har i oppgave å balansere mellom å vise mangfoldet og speile den kristne kulturarven. De skal ivareta begge deler, men uten å blande sammen.

– Andakten som sendeflate har vært et tydelig uttrykk for den kristne kulturarven og en synliggjøring av denne. Når en da inviterer inn noen som tilhører en sekt i periferien av kristen tro så risikerer man å omdefinere sendeflaten som arena. Problemet er selvsagt ikke at en mormon slipper til, men sendeflaten han slipper til på sier Dahle til Dagen.

LES MER: NRK fjernet Fadervår fra morgenandakten

Minimumskrav til andaktsholderne

Han foreslår som minimumskrav at andaktsholderne gir tilslutning til den apostoliske trosbekjennelse.

Lars Dahle sier at dette ikke handler om liberale mot konservative eller en kamp mellom ulike kirkesamfunn eller åndelige tradisjoner. I stedet mener han at det handler om at andakten bør forbeholdes den kristne kirke, i videste forstand. En kan også si at NRK med dette går ut over det som har vært en uskreven kontrakt med lytterne, mener lederen ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter