Nyheter

– EU-plan mot skattetriks skuffer

Nå taper skattebetalere som følger spillereglene. EUs plan for å stoppe dette er for svak, sier professor.

Torsdag la EU-kommisjonen fram sine nye forslag for å stoppe skatteplanlegging som gjør at selskaper knapt betaler skatt.

– Borgere og selskaper som følger spillereglene, ender med å betale mer i skatt. Det er uakseptabelt, og det gjør vi noe med, sier Pierre Moscovici, kommissær for skatt i EU, i en pressemelding.

LES MER: Krever bedre etterforskning av selskaper som ikke betaler skatt

Trenger åpenhet

Prem Sikka, professor i revisjon ved University of Essex i Storbritannia, synes EUs plan er skuffende, selv om den har noen gode elementer.

Han mener at EUs prosjekt for å finne en felles måte å beregne skattegrunnlaget på for alle EU-land er bra, men at det tar tid før det virker. Det såkalte Common Consolidated Corporate Tax Base-systemet (CCCTB) er noe EU har jobbet med siden 2011.

Sikka synes også det er bra at EU-landene krever at selskaper rapporterer tall for hvert land de opererer i, såkalt land-for-land-rapportering. Opplysningene kan utveksles mellom EU-stater. Men en stor svakhet er at disse opplysningene ikke er offentlige. Det er bare skattemyndighetene som får se dem.

– Det er ikke godt nok. Det er knapt noe i EU-planen som skal gi mer åpenhet om skattepraksis, sier Sikka.

Han mener at større åpenhet om hvilke skatteopplegg selskaper bruker, er svært viktig både for å avdekke hvor mye skatt selskaper faktisk betaler, og for å vurdere om lover må endres.

Sikka var i Oslo tirsdag på konferansen Skatt og Velferd. Han understreket at alle til slutt taper på at store, internasjonale selskaper som Google betaler bare tre prosent i skatt, fordi det utarmer viktige samfunnsfunksjoner.

LES OGSÅ: Starbucks betalte ikke skatt – ble presset av aktivister

Likt for alle

EU-kommisjonen ønsker med de nye forslagene å få en mer rettferdig, effektiv og vekstfremmende skattlegging.

– Selskapene skal betale sin rettmessige andel skatt i det landet hvor de driver sin faktisk økonomiske forretning. Folk skal kunne ha tillit til at skattereglene gjelder likt for alle personer og selskaper, sier Valdis Dombrovski, som har ansvar for euroen og sosial dialog i EU-kommisjonen.

Kommisjonen understreker at skatteunngåelse tar milliarder av euro fra offentlige budsjetter hvert år, og skaper en større skattebyrde for andre som betaler sin rimelige andel skatt. Kampen mot skatteunngåelse står på toppen av kommisjonens agenda.

En stor svakhet ved EUs plan er ifølge Prem Sikka at kommisjonens tiltak mot å bruke datterselskaper i andre land for å slippe skatt, ikke omfatter EU-land. Reglene gjelder bare selskaper i EU-land som bare fungerer som et skall for å slippe skatt. Det betyr slik Sikka ser det, at reglene bare vil ramme datterselskaper i land utenfor EU.

LES MER: Regjeringen vil ha felles internasjonale spilleregler for å sikre at selskaper betaler skatt

Fy-liste

Sikka synes det er mer lovende at EU-kommisjonen foreslår å lage en liste over tredjeland som ikke samarbeider med skattemyndigheter, i stedet for å lage en liste over skatteparadiser ut fra visse kriterier for hva et skatteparadis er.

– Det å liste skatteparadiser viste seg å være politisk manipulerbart, og resultatet ble at de viktigste skatteparadisene ikke stod på den, sier Sikka.

Men også listingen som EU-kommisjonen foreslår, gjør ifølge Sikka at medlemsland som Irland og Luxemburg blir oversett.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Konkurranse

EU-kommisjonen ønsker med forslagene å motvirke ødeleggende skattekonkurranse, som er et globalt problem. Land reduserer skatter for å tiltrekke seg selskaper. Det blir en spiral der skatten blir lavere og lavere.

– EU rører ikke egentlig ødeleggende skattekonkurranse der medlemsstater ivrig undergraver hverandres skattegrunnlag, sier Sikka.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter