Nyheter

Regjeringen satser på nytt kirkeforlik

Kulturminister Linda Hofstad Helleland er forberedt på å bruke mye av tiden det kommende året på Den norske kirke.

– Det første jeg gjorde som minister, var å oppsøke kirkerommet. Jeg dro til Nidarosdomen, for man blir fylt med ganske mange tanker og følelser når man sier ja til å bli statsråd. Da er det godt å komme til kirkerommet for litt ettertanke og refleksjon, sier Helleland til Vårt Land.

– Å komme til Nidarosdomen er som å komme hjem. Det er en veldig viktig kirke for meg, og jeg besøker den så ofte jeg har mulighet.

LES OGSÅ: Helleland vil ta opp bursdagsnekt med tros- og livssynsorganisasjonene.

– Et privilegium for meg

16. desember ble hun utnevnt til ny kulturminister etter Thorhild Widvey. Søndag «debuterte» Helleland i offisiell, kirkelig sammenheng under bispevigslingen av Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i Bodø.

Etter at hun ble utnevnt til minister med ansvaret for blant annet kirkesaker, har hun brukt mye tid på å lese seg opp på den delen av porteføljen som handler om tro og livssyn. Ikke minst har hun lest høringsuttalelser om regjeringens forslag til ny lov om Den norske kirke.

LES OGSÅ: Brukte vigslingspreken til oppgjør med press mot unge

– Jeg ser at en stor del av min oppmerksomhet det neste året kommer til å gå med til kirkereformen og tros- og livssynssaker. For meg er det et privilegium å få være med på dette arbeidet.

Ambisjon om solid flertall

– Hvilke refleksjoner har du gjort deg mens du har lest deg opp på kirkefeltet?

– Først og fremst at det er viktig å få til gode prosesser, både rundt kirkereformen og i det som handler om likestilling mellom tros- og livssynssamfunn. I sånne saker er det viktig med tverrpolitisk støtte. Alle partier må føle at de er involvert.

– Du satser på et nytt kirkeforlik?

– Jeg har som ambisjon at vi skal ha et solid flertall bak den nye kirkeloven.

– En prioritert sak

Helleland skal i løpet av denne stortingssesjonen legge fram forslag til ny kirkelov. Hennes ambisjon er å få forslaget ut raskt, slik at Stortinget får god tid til behandlingen.

– Dette er historisk. Derfor skal det ikke behandles i ekspressfart, sier statsråden.

Helleland er også opptatt av at Kirkemøtet, som samles i Trondheim 5.-12. april skal ha «ha innblikk i hva Stortinget kommer til å gjøre».

– Derfor har dette vært prioritert fra min side, sier kulturministeren.

Kirkerådet har dårlig tid

Direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, sier at han er glad for at Helleland kjenner Stortinget godt.

– Kontakten med Stortinget er helt avgjørende i den prosessen som nå kommer.

– Har du noe inntrykk av hennes kompetanse på det som er viktig for Kirkerådet og Den norske kirke?

– I utgangspunktet har hun hatt lite med kirkesaker å gjøre, så langt vi vet, men vi har god grunn til å tro at hun allerede er godt opplest på dette og at hun vet hvordan veien skal gå videre. Men vi har veldig liten tid, sier Johnsen.

– Spenning i Grunnloven

Linda Hofstad Helleland var i 2012 med på å vedta dagens paragraf 16 i Grunnloven: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. (...) Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.»

– Mange opplever at det ligger en spenning her?

– Jeg deler den opplevelsen. Derfor er det viktig at jeg snakker med Stortinget før jeg uttaler meg til pressen om hvordan jeg skal håndtere dette.

– Politikerne må være varsomme

I statsbudsjettet for 2016 skriver regjeringen blant annet at Den norske kirke skal være en «landsdekkende, lokalt forankret kirke», «ha en oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke», «formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring». Disse punktene kommer til å stå der også i 2017-budsjettet, bekrefter Helleland.

– Hvor langt inn i kirkens liv og utvikling vil du som statsråd gå?

– Det må være synlig at vi jobber for et skille mellom stat og kirke. Vi politikere liker å blande oss oppi det meste, men hvis vi skal få til dette, må vi være litt varsomme med hva vi legger oss oppi. Vi skal ha tillit til Kirkemøtet og Kirkerådet.

LES OGSÅ: Hun er den første kvinnelige biskopen i nord

Helleland sier at hun ikke var i tvil om hun skulle delta på søndagens bispevigsling. Hvor vidt hun blir å se på tilsvarende begivenheter dersom hun fortsatt er kulturminister i 2019, når skilsmissen mellom stat og kirke har kommet en del videre, vil hun ikke ta stilling til nå.

– Det må jeg komme tilbake til i 2019, sier Helleland.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter