Nyheter

Brukte vigslingspreken til oppgjør med press mot unge

– Vi som kirke må aldri holde opp med å snakke om nåden til ungdommene, snakke om at de er elsket av Gud slik de er, sier biskop Ann-Helen Jusnes Fjeldstad.

BODØ: – Jeg tenker på de mange unge i vårt samfunn som er så påvirket av presset om å være vakker, flink, slank, pen, og som tyr til drastiske metoder som kan koste livet, for å oppnå sine mål. Jeg tenker på de som opplever utstøtelse og mobbing, sa Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (59) i sin første preken som vigslet biskop.

– Vi som kirke må aldri holde opp med å snakke om nåden til ungdommene, snakke om at de er elsket av Gud slik de er, skape miljøer der nåden og friheten er til stede.

LES MER: Hun er første kvinne på en bispestol i nord

– Nåden trengs i velferdssamfunnet

Både kong Harald, den ferske kulturministeren Linda Hofstad Helleland (H), en rekke samfunns- og kirketopper fra inn- og utland, prester fra alle menighetene i Sør-Hålogaland og mange andre interesserte var på plass da hun søndag fikk bispekorset lagt om halsen. Bispevigslingen fant sted i en fullsatt Bodø domkirke.

I prekenen trakk Jusnes også inn flyktningsituasjonen. Hun konstaterte er «det er sannelig nok av utfordringer der nådens motkultur trengs»:

– Nåden trengs i et velferdssamfunn som vårt med så stor vekt på økonomi, vekst og vellykkethet. Når dette blir det viktigste i samfunnet får vi ikke plass til den flyktningen som kommer redd og på jakt etter fred og vern til vårt land. Derfor må kirken aldri slutte å snakke om nåde i møte med samfunnsutfordringene.

LES MER: «Er jeg bare sykt selvopptatt?»

«Nåde, nærhet og nordavind»

Gjennomgangstema i talen var «overlevering av kristen tro» – med stor vekt på ordet «nåde». Den norske kirkes nye hyrde i Nordland fylke har laget sitt eget motto for bispegjerningen: «Nåde, nærhet og nordavind».

– Kirken er satt til å overlevere troen, igjen og igjen – slik at verden kan bli preget av Guds nåde og av nådige mennesker, sa Jusnes Fjeldstad

– Kirken har overlevd fordi den forvalter nådens motkultur, nådens evangelium, understreket hun.

– Biskoper skal oppmuntre

Gudstjenesten ble ledet av Bispemøtets leder, preses Helga Haugland Byfuglien.

– Din livserfaring, din ærlighet og din tro på tilgivelsen gjør at du vil berøre mennesker med evangeliet om nåden, sa hun i sin vigslingstale.

Byfuglien understreket at bispetjenesten fremfor alt handler om å oppmuntre og bekrefte:

– Det handler om å ha blikk for den som lengter etter å bli sett av et nådefullt øye, som lengter etter å bli omfavnet, med ord og med varme, og slik kjenne seg god nok til å tilhøre kirken og være Guds medarbeider på jorden. Tjenesten foran deg gir deg mange gylne øyeblikk til å gjøre en forskjell, med din fasthet og klokskap og med din varme og åpenhet, sa preses hendt til det nye medlemmet i Bispemøtet.

LES MER: Skal stoppe unge frå å velje døden

Kvinne-pioner i Nord-Norge

Da hadelendingen Ann-Helen Fjeldstad i 1984 kom til Flakstad som 28-årig, nyutdannet prest, var hun den første kvinnelige soknepresten i Nord-Norge etter at Ingrid Bjerkås ble Den norske kirkes første kvinnelige prest i 1961.

Hun giftet seg til etternavnet Jusnes og har siden blitt værende i Lofoten. Nå regnes hun nordlending god som noen. I 2007 ble hun prost i Lofoten prosti. Og nå er hun som den første kvinne blitt biskop i Nord-Norge.

– Da jeg som 20-åring fortalte mine foreldre at jeg hadde bestemt meg for å studere teologi og bli prest, hadde jeg ikke hørt eller sett en kvinnelig prest. Men det var mitt kall å bli prest selv, fortalte Ann-Helen Fjeldstad Jusnes på en kveldssamling lørdag for tilreisende og inviterte gjester i Bodø.

Takket mor og mormor

I sin tale ved vigslingsgudstjenesten pekte den nye biskopen på de mange kvinner som har bidratt til trosoverlevering fra generasjon til generasjon. Hun fortalte også om sin egen mor og mormor som lærte henne kristen tro.

– Jeg står her i en lang rekke kvinner i kirken, mødre og bestemødre, misjonskvinner og søndagsskolelærere, kvinnesakskvinner og feminister, de første kvinnelige prestene med Ingrid Bjerkås i vår kirke og Agnes Nilsen fra Metodistkirken i spissen, Disse kvinnene ble sett på som ugress i tidens øyne, men heldigvis gav de ikke opp. De trodde på ham som ikke skilte ugresset og såkoret, men som så muligheter der andre fordømte, sa Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter