Nyheter

Lovar eit godt land å vekse opp i

Barneministeren etterlyser betre kommunal samordning av tenester til barn og unge.

«Norge er et av verdens beste land å vokse opp i. Sånn vil vi at det fortsatt skal være. Regjeringens mål er at alle barn og unge, uansett bakgrunn, skal ha gode oppvekst- og levekår», lovar Solberg-regjeringa i innsatsplanen for barn og unge som blei lagt fram i går.

Barneminister Solveig Horne (Frp) har ei utfordring til Kommune-Norge, som skal levere svært mange av dei tenestene som trengst for at alle barn og unge som veks opp i Norge opplever at landet verkeleg er mellom dei beste.

– Kommunane må bli betre til å jobbe på tvers av sektorane, dei må sjå alle tenestene under eitt, meiner Horne.

LES MER: Slik vil de bekjempe barnefattigdom

140 tiltak

Under leiing av barneministeren har arbeidsministeren, helseministeren, justisministeren, kulturministeren og kunnskapsministeren laga innsatsplanen; ein oversikt over kva regjeringa har gjort til no og kva ho har lova å gjere i åra som kjem.

Planen er organisert i fire hovudområde:

• Familie og nærmiljø.

• Barnehage, skule og arbeidsliv.

• Helse og velferd.

• Kultur og fritid.

– Her er det snakk om rundt 140 tiltak og innsatsområde, fortel Horne.

LES MER: Barnehage gjev til fattige barn

Blåblå lovnad

Dei blåblå har denne lovnaden til barn og unge som veks opp medan Erna Solberg er statsminister, og Høgre og Framstegspartiet styrer landet:

«Alle barn og unge skal ha tilgang på gode tilbud og tjenester, uavhengig av sosial, økonomisk og etnisk bakgrunn, og hvor i landet de bor. Alle skal ha muligheter til å delta og bruke sine evner. En god barndom og ungdomstid er viktig i et livsløpsperspektiv, og kan spare den enkelte og samfunnet for store sosiale og økonomiske kostnader.»

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter