Nyheter

Helleland: Bursdagsnekt rammer ikke bare muslimer

Tros- og livssynsministeren vil ta opp bursdagsnekt med tros- og livssynsorganisasjonene.

Linda Hofstad Helleland var blant dem som lot seg opprøre av uttalelsene fra Sørlands-imam Abdikadir Mahamed Yussuf om at muslimer ikke bør gå i bursdag.

På sitt første møte med Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL) vil den ferske ministeren ta opp problematikken med barn som ikke får lov til å gå i bursdagsselskap.

– Bursdagsfeiringen er høydepunkt i barnas liv, og er med på å skape fellesskap og hverdagsintegrering. Om det er de samme barna som gang på gang ikke får gå på feiringene, gjør det ekstremt vondt for disse barna. I tillegg til at det kan hindre integrering, sier hun.

LES OGSÅ: Slik inviterer du muslimer i barnebursdag

Minner om juletre-debatten

– Hviler ansvaret for å inkludere muslimske barn på norske foreldre?

– Jeg tror alle vi foreldre som har barn i skolen har et ansvar. Uansett bakgrunn, hudfarge eller tro, svarer den ferske ministeren.

Ønsket om å ta opp temaet på et fellesmøte med STL begrunner hun med nettopp at bursdags-nekt fra foreldre og trosledere ikke bare rammer muslimer.

– Dette gjelder alle trossamfunn, sier statsråden.

Selv er hun usikker på hvor stort problemet er, men vil ha innspill på dette fra tros- og livssynsorganisasjonene på møtet 4. februar.

Som helt ny statsråd mener hun det er viktig å bruke tid på å bli kjent med tros- og livssynsorganisasjonene generelt. Hun tror det er viktig å etablere en åpenhet med trossamfunnene, for å ha et godt, felles grunnlag til å håndtere debatter som dukker opp.

– Debatter av denne typen ser ut til å komme stadig oftere. Debatten om hvorvidt det skal være lov å gå rundt juletreet før jul, denne saken nå. Når slike debatter dukker opp, er det fint å kunne snakke åpent sammen.

LES OGSÅ: På denne skolen kommer alle i bursdag

Heier på dem som tar avstand

Helleland er glad for at så mange i det muslimske miljøet tydelig har gått ut og tatt avstand fra imam Yussufs uttalelser. Imamen har også trukket seg, ette først å ha blitt pålagt to ukers ferie av styret.

– Jeg er glad mange muslimer ikke deler imamens oppfatning, sier tros- og livssynsministeren.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

– En av foreldrene Vårt Land har snakket med om saken foreslår blant annet at undervisning om norsk bursdagsfeiring blir inkludert i samfunnsfagsundervisningen for nyankomne flyktninger. Er du positiv til det?

– Jeg vil ikke ta stilling til noen konkrete tiltak. Nå er det viktig å snakke om tematikken. Og å gjøre oss noen refleksjoner om hva omfanget av dette er.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter