Nyheter

Ber regjeringen rydde i momskrav til internatskoler

Senterpartilederen synes det er «forferdelig ille» om internatskoler må stenge på grunn av krav fra skattekontorene.

– Det vil være veldig trist om disse skolene må legges ned, eller stenge internatene, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.

Han har selv gått på Tomb jordbruksskole, en av skolene som risikerer kjemperegning dersom de må tilbakebetale moms de har fått refundert for internatdrift. Private internatskoler som Kvitsund, Kongshaug, Tryggheim og Tomb frykter millionregninger, og i verste fall konkurs dersom varselet fra Skatt Vest blir gjeldende praksis (se faktaboks).

LES OGSÅ: Internatskoler frykter konkurs etter momskrav

– Stort læringsutbytte

Den tidligere landbruksministeren er veldig takknemlig for året han hadde på Tomb jordbruksskole og internatet der. Han mener internatdrift og skoledrift ikke kan skilles fra hverandre.

– Det er en glidende overgang mellom skolen og internatet. Skolen la opp til masse aktiviteter på ettermiddag. For eksempel kunne vi bruke skolens verksteder etter skoletid, noe som økte læringsutbyttet. Lærerne var tilgjengelig på kveldstid. Det ga mulighet for omsorg og nettverk – noe man ikke ville fått på en hybel, sier han.

– Hvis internatene må legges ned, vil det bli en helt annen skole, sier Vedum som sitter i Stortingets finanskomité.

LES OGSÅ: Vil ikke lenger ettergi moms for internatdrift

Internat gjør skolene tilgjengelige

Vedum mener internatet også er viktig for å gi elever fra hele landet mulighet til å gå på disse skolene. Han er selv oppvokst på Stange i Hedmark, en totimers kjøretur unna Tomb hvor han gikk skoleåret 95-96.

– Jeg er sikker på at det ikke er Stortingets mål at disse skolene skal knekke nakken, sier Vedum som ikke ønsker at dette blir en partipolitisk konkurranse.

– Disse skolene har overlevd skiftende regjeringer. Det burde være i alles interesse å finne en fornuftig løsning på dette.

Han håper regjeringen bruker «kreativ kraft» for å løse saken.

– De kan ikke bare skyve skatteetaten foran seg og si at dette er en enkeltsak, sier han.

– Uakseptabelt og virkelighetsfjernt

Marianne Aasen (Ap) i utdanningskomiteen mener varselet om å betale tilbake moms for de siste ti årene, er urimelig. Også hun ber regjeringen ta tak.

– Det blir framtidens elever som må betale dette. Et slikt krav setter skolene i en vanskelig situasjon, sier hun.

Leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen, sendte før jul inn et skriftlig spørsmål til finansministeren der han spør om hun vil engasjere seg for en løsning. Svar på spørsmålet er ventet rett over nyttår.

– KrF kan ikke akseptere at denne forståelsen av regelverket blir stående. Dette må opp på politisk nivå og ikke kun bli en skatteteknisk sak, sier Syversen og kaller kravet om etterberegning for «uakseptabelt» og «virkelighetsfjernt»

Vårt Land har vært i kontakt med Finansdepartementet, som ikke vil uttale seg til pressen før de har svart på det skriftlige spørsmålet fra Syversen.

– Urimelig, urimelig, urimelig

«Urimelig» er også ordet som representanter fra regjeringspartiene bruker om Skattedirektoratets nye linje.

– Hva der det som gjør at dette plutselig tolkes annerledes? Det er også urimelig at disse skolene, som i god tro har søkt og fått momsrefusjon i mange år, plutselig skal belastes for dette, sier Svein Harberg (H).

I forrige periode satt han i utdanningskomiteen, og før det var han ordfører i Grimstad, der skolen Drottningborg holder til.

Bente Thorsen (Frp) håper kravet fra skattemyndighetene ikke blir stående.

– Det er urimelig. Jeg håper finansdepartementet ikke ser på denne saken på samme måte som Skatt vest og at momsrefusjonen kan fortsette, sier hun og lover å ta opp saken på egnet måte.

Hadde behov for presisering

På grunn av juleferie hadde Skattedirektoratet ikke mulighet til å gi intervju i mandag, men i en epost forklarer de at bakgrunnen for den nye vurderingen om momskompensasjon, er at flere private internatskoler ble tatt ut i kontroll. Dermed så de et behov for presisering.

– Kompensasjonsordningen for merverdiavgift gjelder i utgangspunktet generelt for kommuner og fylkeskommuner, men den gir i en viss utstrekning også rett til kompensasjon for private som utfører enkelte lovpålagte tjenester. Dette gjelder blant annet undervisningstjenester, så privatskoler kan være omfattet av ordningen, skriver seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten Lars Jone Skimmeland i en epost til Vårt Land

Skattdirektoratet tolker «lovpålagt» som at det er en plikt til å yte den aktuelle tjeneste og et korresponderende rettskrav til å få oppfylt tjenesten. Og siden Utdanningsdirektoratet legger til grunn at internatdelen ikke er lovpålagt, gjør det at retten til kompensasjon av moms ikke vil omfatte denne type kostnader.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter