Nyheter

Ber om avklaring om medlemmer

Fylkesmannen ber departementet redegjøre hva de nordiske folkekirkene må gjøre med sine medlemsregister.

– Medlemmer i trossamfunn må melde seg inn selv, meldte Kulturdepartementet etter at medlemsrotet i Den katolske kirke ble avslørt.

Dette ble klarlagt både i intervju med Vårt Land og i et rundskriv.

I mars ble det også klart at medlemmene i de nordiske folkekirkenes filialer i Norge ikke har meldt seg inn selv. Trossamfunnene fikk nemlig overført medlemmene som hadde flyttet til Norge fra moderkirken i hjemlandet.

OPPDATERING FEBRUAR 2016: Kulturdepartementet har konkludert: Oslo katolske bispedømme har brutt loven

Akseptert praksis

– Det er tyngende å bli mistenkt for å ha brutt loven, sa Ann Cathrin Marcussen, styremedlem i Den islandske evangeliske-lutherske menighet i Norge, til Vårt Land i mars.

De nordiske folkekirkenes hadde nemlig fått aksept fra Fylkesmannen for sin praksis da den nye tilskuddsordningen ble innført i 2006.

I høst ble de tre nordiske kirkene – Svenska kyrkan, Den islandske evangeliske-lutherske menighet i Norge og Den Finländska Evangelisk-Lutherske Forsamlingen i Norge – kalt inn til møte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å redegjøre for sin praksis.

LES OGSÅ: Fikk støtte tross fellesinnmelding

Positiv til lovharmonisering

Nå har fylkesmannen sendt et brev til Kulturdepartementet der de forklarer «den nordiske praksisen». De ber departementet avklare «hvordan disse trossamfunnene må gå fram overfor sine medlemmer for å gjøre ytterligere tilpasninger.»

Videre skriver fylkesmannen at denne saken er «med på å illustrere de ulike ordninger som eksisterer på tros- og livssynsfeltet. Fylkesmannen stiller seg derfor positivt til Kulturdepartementets pågående arbeid med å harmonisere regelverket på dette området».

I møtet med fylkesmannen ba de nordiske folkekirkene om nok tid til å omstille seg dersom kravene til medlemsregisteret deres ble endret.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Telefonkatalog-jakt

Den katolske kirke har ikke et sentralt medlemsregister. De omdiskuterte medlemmene i Den katolske kirke i Norge er personer som er funnet i telefonkatalogen. Titusenvis av personer med et navn som gjorde at man antok at vedkommende kom fra et katolsk land, ble registrert. Disse ble ikke kontaktet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever at Oslo katolske bispedømme betaler tilbake 40 millioner kroner i statsstøtte. I tillegg er bispedømmet, biskopen og økonomisjefen siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter