Nyheter

1.500 asylbarn mangler hjelper

Staten sliter kraftig med å finne verger.

– Det er ved starten av november 2015 om lag 1.500 mindreårige asylsøkere som venter på å få oppnevnt verge eller representant, melder Justisdepartementet (JD) i et skriftlig svar til KrFs fraksjon i Stortingets finanskomité.

Hittil i år har snart 4.000 jenter og gutter under 18 søkt asyl i Norge. Fra august til oktober ble antallet doblet; til 1.073.

Unge afghanske gutter er den absolutt største gruppen. Totalt har det kommet nesten 2.500 mindreårige fra det krigsherjede landet fra januar til oktober.

Alle skal få en offentlig oppnevnt representant som bistår i asylprosessen; fra man blir plassert på mottak til asylintervjuet er gjennomført.

– Representantoppdraget opphører når den mindreårige innvilges opphold, og verge blir da oppnevnt, opplyser JD.

LES OGSÅ: Historisk mange enslige mindreårige til Norge

Venter lenge

Men tilstrømningen gjør at mange mindreårige blir sittende på mottak i uker uten representant eller verge. Vergemålsforeningen kjenner til tilfeller der venteperioden har vært sju uker.

Vårt Land har tidligere i høst meldt at i Oslo og Akershus er tilgangen på representanter og verger god, mens mange andre fylkesmenn sliter med å rekruttere nordmenn som ønsker å hjelpe jenter og gutter som har kommet alene til landet for å søke asyl.

Fylkesmannen i det fylket den mindreårige til enhver tid oppholder seg oppnevner representant for barnet. Representant – som tidligere ble kalt «verge» – er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk.

LES OGSÅ: Anmelder politiet for behandlingen av asylbarn

Mangler hjem

En annen kø som også rammer mindreårige asylsøkere, er køen inn til fosterhjemmene. I dag har 37 kommuner sagt seg villig til å bosette enslige mindreårige asylsøkere. De kan bo i fosterhjem, i bofellesskap eller på hybel med oppfølging.

Men fordi svært mange mindreårige asylsøkerne har funnet veien hit, trengs det nå ekstra mange fosterhjem.

Barneminister Solveig Horne (Frp), som også har ansvaret for Solberg-regjeringens integreringspolitikk har nå satt Bufetat i sving med en stor, nasjonal rekrutteringskampanje.

I Stortinget i går viste Horne til at regjeringen oppfordrer flere kommuner til å ta imot mindreårige, men understreker at de ikke kan pålegges å gjøre det.

LES OGSÅ: 18 barn har forsvunnet fra asylmottak i år

Mangler penger

Kommunene får 80 prosent av kostnadene til barnevernstiltak i refusjon. Regjeringen la i flyktningtillegget til statsbudsjettet nylig på 100.000 kroner ekstra til kommuner som bosetter mindreårige.

Men dette er ikke nok, mener Senterpartiet. Kommunalpolitisk talskvinne Heidi Greni mener staten må dekke kommunenes flyktningutgifter fullt ut.

– Det er et faktum at kommunene har større utgifter enn de får dekning for. Dette gjelder både vertskommunetilskuddet til asylmottak som Justisdepartementet har ansvar for, integreringstilskuddet ved bosetting og tilskuddet til barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere, sa Greni i stortingsdebatten.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter