Nyheter

Staten anbefaler påmelding til skolegudstjenester

Utdanningsdirektoratet har endret sine retningslinjer om skolegudstjenester – uten å snakke med kirken. Biskop Halvor Nordhaug frykter konkurranse mellom gudstjenesten og skolens alternativ.

Fredag la Utdanningsdirektoratet ut følgende melding på sine hjemmesider:

«Vi anbefaler at skolene organiserer deltagelse ved at elevene aktivt melder seg på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud.»

Bakgrunnen for endringen er et råd fra Human-Etisk Forbund, som ønsket en slik påmeldingsordning.

– Vi syntes dette rådet var fornuftig og valgte dermed å endre vår anbefaling, sier Cathrine Børnes, avdelingsdirektør i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet (Udir).

LES OGSÅ: Bryter reglene for skolegudstjenester

– Aktiv påmelding gir skolen trygghet

I fjor ble det holdt 2.935 skolegudstjenester med til sammen 580.000 deltakere. Tallet er svakt synkende. I dag er skolen pålagt å informere foreldrene om muligheten for fritak fra gudstjenestene hvert år. Aktiv påmelding er ikke et lovkrav, men en anbefaling fra direktoratet.

– En aktiv påmelding vil gi skolen en trygghet om at elever og foreldre er godt informert og vil få bedre informasjon om hvilke alternativer som finnes, sier Børnes.

I tillegg til HEF, har Udir vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet under arbeidet med retningslinjene.

– Har dere vært i kontakt med Den norske kirke for å lytte til deres innspill?

– Nei, det har vi ikke.

LES OGSÅ: Muslim: La barna gå i kirken

– Vil føre til konkurranse mellom skole og kirke

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, reagerer kraftig på Utdanningsdirektoratets endrede anbefaling.

– Er dette klarert med politisk ledelse? Det er helt overraskende og et klart brudd med tidligere praksis. Dette er en tung, politisk sak, og jeg minner om at regjeringserklæringen bygger på en kristen og humanistisk tradisjon, sier han.

Han mener at en påmeldingsordning fører til en konkurransesituasjon mellom skole og kirke når de to alternativene skal presenteres.

– Dette legger opp til at skolen går inn som en aktiv livssynsaktør når de skal lage et livssynsnøytralt tilbud som i utgangspunkt er sidestilt med skolegudstjenesten, og ikke bare et alternativ for dem som søker fritak. Det er en betydningsfull endring av hvordan forholdet mellom skole og kirke er forstått ganske lenge.

Nordhaug reagerer også på at ingen har tatt kontakt med Den norske kirke for å høre hva de mener.

– Det er oppsiktsvekkende at Utdanningsdirektoratet kun setter seg ned med én aktør og ikke lytter til oss, sier han.

LES OGSÅ: – Dropp skolegudstjenestene, krever teolog

– Inntrykk av at skolene er fornøyd

Bjørgvin-biskopen mener ordningen med skolegudstjenester fungerer godt i hans bispedømme. Ved alle visitaser inviterer han rektor og lærere for å drøfte forholdet mellom skole og kirke.

– Jeg har ikke registrert et påtrykk fra skolene om å endre dagens ordnning, sier han.

Også foreldrene er stort sett fornøyd med ordningen slik den har vært, ifølge Nordhaug.

– Det er alltid litt uro omkring dette, men så lenge skolen informerer om fritaksordningen og alternativet til skolegudstjeneste er skikkelig, er de fleste foreldre fornøyd med det. Samtidig er det alltid noen som mener at det ikke skal være noen religionsutøvelse i det hele tatt, sier han.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Viktig for å bevare skolegudstjenesten

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) avdramatiserer Utdanningsdirektoratets anbefaling.

– Hvis vi skal bevare den viktige tradisjonen som skolegudstjenesten er, er det viktig at det er gode og ordentlige ordninger rundt den. De som mener at det ikke bør være gudstjenester i det hele tatt, får vann på mølla dersom dette er uryddig, sier Røe Isaksen og legger til at han er en sterk tilhenger av skolegudstjenester.

– Det er en god mulighet til å bli kjent med en viktig del av norsk kultur. Desto ryddigere dette er, jo lettere blir det at vi fortsatt kan ha skolegudstjenester i et flerreligiøst samfunn, sier han.


Hva mener du om det nye forslaget? Si din mening nederst i saken!


Han var ikke klar over at innspillet kom fra Human-Etisk Forbund.

– Det er en god anbefaling uavhengig av hvem som har foreslått det, sier han.

Han ser ikke utfordringer knyttet til konkurranse mellom gudstjenesten og skolens alternativ når man må melde seg på.

– Regelen har lenge vært at skolen skal ha et fullverdig alternativ. Den eneste forskjellen nå er at vi anbefaler at elevene melder seg på. Det trenger ikke å gjøres fryktelig komplisert, sier han.

LES KOMMENTAREN: Humanetikernes lurespørsmål om skolegudstjenester

Praktiseres allerede

Røe Isaksen påpeker at en påmeldingsordning allerede i dag praktiseres mange steder. Det bekrefter Elisabeth S. Gundersen, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

– I Eidsberg kommune, der mine barn er elever, er det allerede slik. Utdanningsdirektoratet bare bekrefter en praksis som allerede eksisterer, sier hun.

FUG er positive til de endrede anbefalingene fra staten.

– Vi synes de tar høyde for at vi lever i et flerkulturelt samfunn der kristendommen skal formidles på lik linje med andre religioner, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter