Nyheter

Tromsø-biskop advarer mot søksmål

– Vi må selv ta ansvaret for medlemsrotet og gjøre opp for oss der vi har feilet, mener Tromsø-biskop Berislav Grgic.

Siden OKB har administrert medlemsregisteret for hele Den katolske kirke i Norge, har medlemsrotet også rammet Tromsø stift. Der har biskopen, Berislav Grgic, hatt en annen holdning enn OKB. Han har allerede betalt tilbake 2,3 millioner og tilbyr også kommunene i de tre nordligste fylkene tilsvarende sum:

«Vi tok oss til rette. Ut fra det mener jeg vi har vist klanderverdig dømmekraft. Det er bakgrunnen for at jeg har betalt tilbake det som er krevet», skriver han i en meddelelse fra stiftet.

OPPDATERING FEBRUAR 2016: Kulturdepartementet har konkludert: Oslo katolske bispedømme har brutt loven

To versjoner av teksten

Meddelelsen ble sendt til en rekke katolske institusjoner og er datert 15. oktober, men ble ikke lagt ut på katolsk.no før onsdag, men da i en modifisert utgave. Vårt Land refererer til originalen i denne artikkelen.

Ifølge Lisa Wade i OKB er endringene gjort av Grgic i samråd med henne. Grgic ønsker ikke å kommentere ønsker ikke å kommentere hvorfor det er to versjoner av meddelelsen, men sier at han står for det som er publisert på katolsk.no.

Telefonkatalogmetoden

Oslo katolske bispedømme (OKB) er siktet for bedrageri av 50 millioner kroner, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus krever at OKB tilbakebetaler 40 millioner kroner i statsstøtte. Et tilsvarende beløp er ventet å komme fra norske kommuner. OKB har anket fylkesmannens avgjørelse.

Ansatte i OKB brukte telefonkatalogen for å finne det de trodde var katolikker, basert på antatt nasjonalitet. Så brukte de Folkeregisteret til å søke opp personnummer som de trengte for å kunne søke støtte for dem.

«Internt i Kirken var det kjent at de fleste som ble registrert på denne måten, ikke ble kontaktet og følgelig ikke ble spurt om de var katolikker eller godtok bruk av personnummer», skriver Grgic.

Han mener Den katolske kirke enkelt kunne funnet ut om de som ble lagt til registeret var katolikker:

«Når vi unnlot det, er det en svikt fra vår side som jeg mener vi selv må være villige til å bære ansvaret for.»

LES OGSÅ: Tromsø-katolikkene betaler tilbake medlemsstøtte

Vil ikke saksøke

Grgic tar også avstand fra OKBs strategi om å anke tilbakebetalingskravet:

«Vi vet at Fylkesmannens avgjørelse er i tråd med departementets oppfatning, og det vil derfor ikke ha noen hensikt å klage Fylkesmannens avgjørelse hvis man ikke tar sikte på mulig søksmål.»

«Det vil jeg ikke, så lenge det ikke er tale om krenkelse av fundamentale rettigheter», fortsetter han.

LES OGSÅ: Biskoper advarte om mulig lovbrudd

– Moralsk har vi sviktet

Han er enig med OKB at en katolikk er en katolikk uansett om vedkommende bor i Polen eller i Norge, men han skriver at han ikke kan overskue konsekvensene av en generell regel om at utenlandsk medlemskap skal være tilstrekkelig.

«Det synes i tillegg som man bruker ordet innmelding eller tilsvarende ord noe forskjellig. Når staten krever innmelding i Norge, er det ikke medlemskap i katolsk forstand med dåp, men en registrering som skal være personlig og frivillig.»

«For meg er det fremtredende i saken det moralske, og det overskygger argumenter omkring lover og regler. Moralsk har vi sviktet, og derfor betaler vi tilbake.»

LES OGSÅ: – Kunne fått 150 millioner mer

– I beste fall på kanten av loven

OKB har peker blant annet på det de mener er forskjellsbehandling av trossamfunnene, når de hevder de har rett på statsstøtten.

«Fordelen gjelder bare noen få trossamfunn og vi ble advart og har uansett hele tiden vært klar over at vi i beste fall beveget oss på kanten av hva loven aksepterte. Dessverre ble en beslutning i Norsk katolsk bisperåd tilsidesatt av kurien (administrasjonen red.anm.) i Oslo, og disse registreringene fortsatte»

Biskop Berislav Grgic er takknemlig for de norske støtteordningene for trossamfunn. Han mener det er grunn til å være bekymret for at dagens ordning kan bli mindre gunstig i fremtiden.

«Det er uønsket at Den katolske kirke i ettertid skal sies å ha vært medvirkende årsak til en negativ utvikling.»

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Har skapt ufred i kirken

Til slutt i brevet skriver han om Den katolske kirkens oppdrag:

«Vi skal formidle sannhet, kjærlighet og fred. Min opplevelse er at vi gjennom det som har skjedd, utad gir et inntrykk av Kirken som ikke samsvarer med oppdraget. Skal vi formidle sannhet må, må krav om det i første rekke gjelde oss selv»

«Innad i Kirken er skapt betydelig ufred i form av splittelse. Alt dette er forhold som er viktigere enn penger og tegn på at vi fremfor noe må gå i oss selv og gjøre opp for oss der vi har feilet», avslutter han brevet.

Biskop Berislav Grgic har ikke ønsket å kommentere brevet overfor Vårt Land.

LES OGSÅ: Må betale tilbake 40 millioner

Holder alle muligheter åpne

Fungerende administrasjonssjef i Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade, sier de ikke har tatt stilling til hvor langt de vil ta medlemsrotsaken.

– Vi har levert vårt syn på saken, og er spente på tilbakemeldingen fra Kulturdepartementet, sier hun.

OKB mener Kulturdepartementet er innhabilt siden det i flere dokumenter har konkludert med at medlemmer aktivt må melde seg inn selv.

– Vurderer dere søksmål som siste utvei?

– Vi holder alle muligheter åpne, sier Wade.

Hun legger til at hun håper på fortgang i politisaken og en konklusjon der.

– Det er veldig belastende for oss ikke å få en konklusjon, og nå synes vi det har gått lang tid, sier hun.

LES OGSÅ: Krever ny behandling av anke

Gjenstår avhør

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kristine Rusdal, er ikke enig i at etterforskningen har tatt uvanlig lang tid.

– Den har ikke tatt lenger tid enn det som er vanlig med saker av et så stort omfang. Vi jobber jevnt og trutt, sier hun.

Fortsatt gjenstår det avhør i saken, men Rusdal håper at etterforskningen vil kunne være avsluttet før jul.

LES OGSÅ: Krever ja fra medlemmer i trossamfunn

Skal ta stilling til habilitet

Kulturdepartementet fikk først oversendt klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus denne uken.

– Klagen vil bli behandlet av rette instans så snart det er tatt stilling til spørsmålet om habilitet, skriver de i en epost.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter