Nyheter

Ungdomsledere vil undervise yngre om sex og rus

Unge er svært interessert i undervisning om sex og rus. Mange kristenledere mener undervisningen bør starte før konfirmasjonsalder.

– Seksualundervisning er mer enn å «ta praten» og aldri mer snakke om det. Temaer er viktige i ulike perioder. Grensesetting er bør man veilede om før man begynner på ungdomsskolen, sier Gaute Brækken i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Konfirmasjonstiden er da kristenledere flest underviser om sex og rus. Men det er ikke tidlig nok. Over halvparten av de spurte kristnelederne i en ny undersøkelse mener temaene bør tas opp før ungdommene blir 14 år. 1 av 10 spurte mener 11-åringer bør undervises om temaene.

– Mer enn sex og samleie

Det er KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, som har utført undersøkelsene og gjengir dem i rapporten «Kristent ungdomsarbeid på rus- og sosialfeltet». I rapporten har de blant annet spurt over 350 kristenledere som underviser barn og unge om temaene rus og seksualitet.

Initiativtakere til rapportene er Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, som sammen har prosjektet «Sunt og sant».

Morten Eikli i Blå Kors er enig i at temaene bør på dagsorden tidligere enn det som er vanlig i dag.

– Seksualitet er mer enn sex og samleie. Det å være nær andre begynner man med før man er konfirmant. Ved å vente med undervisningen overlater vi svarene til internett, sier han.

Opplever stor interesse

Ifølge Eikli ser en gjennomsnittsungdom porno for første gang i 11-12-årsalderen. Den første ølen drikkes gjerne før man er 14.

Undervisningen er også etterspurt av ungdommene, melder kristenlederne. 84 prosent svarer at ungdom er svært interessert i seksualitet og 70 prosent svarer at ungdommene er svært interessert i rus.

Både Eikli og Brækken møtte undervisning om sex og rus ganske sent i ungdomstiden.

– Jeg hadde min første undervisning om alkohol da jeg selv holdt den i kristenrusstiden, forteller Eikli.

– Gjør noe med miljøet.

– Hadde dere tatt andre valg om dere hadde blitt undervist i temaene før?

– Hvis jeg hadde opplevd at kirken hadde hatt et større rom, ville det vært lettere å komme med mine historier, sier Eikli.

Brækken tror ikke det nødvendigvis handler om valg.

– Undervisning kan påvirke hvordan ungdomsmiljøet blir, at man kan snakke åpent om sexpress, drikkepress og kroppspress, for eksempel, sier Brækken.

Han framhever også at forskning viser at tidlig seksualundervisning fører til senere sexdebut.

– Det er lettere å si nei, når man vet hva man skal si nei til, sier han.

Flest over 40 underviser om sex og rus

Flertallet av kristenlederne som underviser om sex og rus er over 40 år. Brækken skulle gjerne sett at flere under 40 tok mot til seg.

– Når man er i 20-årene har man mer troverdighet når man snakker om temaene. Man er nærmere sin egen ungdomstid og var ikke ungdom for «100 år siden», sier han.

Eikli skjønner at unge vegrer seg for å ta tak i temaene.

– Man synes kanskje at det er vanskelig å undervise om alkohol når man selv drikker og risikerer å møte konfirmantene på byen.

De aller fleste i undersøkelsen oppgir at de har et måteholdssyn på alkohol.

– Oppnår lite med livsfjern tilnærming

«Verdt å vente på» fra 90-tallet er et forbigått kapittel, mener Eikli og Brækken.

– De fleste skjønner at de oppnår lite med en slik tilnærming, som oppleves livsfjernt. Det skaper et skille mellom ord og praksis når ungdomsledere snakker om verdt og vente på, mens alle vet at de har hatt sex, sier Brækken.

– Man kan godt holde opp idealet om å vente. Men man må ha med setningen om at det er opp til den enkelte å ta valgene, sier Eikli.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter