Nyheter

Bruker livssynspenger til nøytrale vielser

Humanistforbundet får 1,2 millioner for å være livssynssamfunn, men tilbyr bare livssynsnøytrale seremonier.

Til nå i år har livssynssamfunnet Humanistforbundet holdt 160 vigsler. Nylig lanserte de nettsiden folkevigsel.no og har lyst ut sju stillinger som folkevigslere over hele landet.

– Det er etterspørsel i hele landet som vi ønsker å dekke. Målet er å skape en positiv ramme rundt andres bryllup, sier kommunikasjonsansvarlig i Humanistforbundet, Nora Henden Torsteinsen.

Humanistforbundet tilbyr også seremonier som er paralleller til barnedåp/navnefest, konfirmasjonsundervisning og gravferd. Alle er livssynsnøytrale, presiseres det.

1,2 millioner i offentlig støtte

Med sine om lag 1.200 medlemmer fikk de litt over 1,2 millioner i offentlig støtte i fjor – en oppgang fra litt over 800.000 i 2013. Medlemstallet har vokst fra rett over 500 i 2011.

Så å si alle inntektene til Humanistforbundet kommer fra tilskuddsordningen til tros- og livssynssamfunn. Lov om tilskott til livssynssamfunn sier at tilskuddene «skal nyttast til føremål som går inn under verksemda som livssynssamfunn.»

LES OGSÅ: – Det er lov å nekte homofile jobb

– Hvorfor har dere som livssynssamfunn bare livssynsnøytrale seremonier?

– Vi mener at slike tradisjonelle ritualer ikke skal være bestemt av hva slags livssyn man skal ha. Vi mener det er i tråd med et humanistisk syn på livet, at vi ikke skal ekskludere noen. Det finnes for eksempel både kristne, muslimske og ateistiske humanister. Vi ønsker livssynsnøytrale vielser fordi vi mener at det å gifte seg er noe individet selv skal få bestemme hvordan man skal gjøre, sier Torsteinsen.

Humanistforbundet har viet flere religiøse par og også hatt seremonier i kirker.

Ikke Human-Etisk forbund

Humanistforbundet er tydelige på at de ikke er en del av Human-Etisk forbund (HEF). På en egen side på nettstedet sitt viser de til forskjellene mellom de to organisasjonene.

LES OGSÅ: Svenske kristenledere ut mot abort-tvang

Der skriver de blant annet at HEF først og fremst er en livssynsorganisasjon mens de selv først og fremst er en verdiorganisasjon. Humanistforbundet påpeker at de er «et breddeforbund, en verdiorganisasjon for alle humanister, mens HEF er et ateistisk livssynssamfunn for human-etikere.»

Startet som trossamfunn

Humanistforbundet har sin bakgrunn i Trossamfunnet Selv, som ble stiftet som en reaksjon på det som ble opplevd som et kunstig skille mellom tros- og livssynssamfunn. Om trosbekjennelsen skriver de selv at den var «ment som en ironisering og provokasjon for å belyse hvor unaturlig det var å ha et skille mellom tros- og livssynssamfunn», siden de mener at alle trossamfunn også er livssynssamfunn. Mens et trossamfunn kan registreres og utløse statsstøtte fra første medlem, må et livssynssamfunn ha 500 medlemmer.

I 2012 hadde de passert 500-medlemsgrensen og søkte om å bli livssynssamfunn. I årsrapporten til Fylkesmannen for 2014 kaller de seg «en humanitær interesseorganisasjon som arbeider med utredning og veiledning i verdispørsmål».

– Har dere også gått bort fra å være et livsynssamfunn?

– Nei. Vi er et livssynssamfunn. Vårt mål er å få et mer livssynsnøytralt samfunn. Vi jobber for at verdispørsmål skal bli diskutert i et livssynsnøytralt rom. Vi er nødt til å være et livssynssamfunn for å kunne tilby disse tjenestene, sier Torsteinsen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Hvorfor beskriver dere ikke Humanistforbundet som et livssynssamfunn i årsrapporten til fylkesmannen som administrerer støtten til livssynssamfunn?

– Fordi vi er redde for at det kan virke for snevert. Vi ønsker å diskutere verdier i et bredere perspektiv. Det er et tydelig behov for oss og det er et tydelig behov for seremonier som er humanistiske i bred forstand, sier Torsteinsen.

Gir bort penger per medlem

Ifølge hjemmesiden donerer Humanistforbundet 200 kroner til Unicef eller Dyrevernaliansen for hvert nye medlem de får. I fjor betalte de litt over 40.000 i partnerstøtte, ifølge regnskapet.

– Går dette inn under virksomheten til et livssynssamfunn?

– Vi mener det å jobbe for barns utvikling og dyrs rettigheter er i tråd med et humanistisk livssyn.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter