Nyheter

Kirken vil tilby utmelding ved selvbetjening

Den norske kirke vil snarest få på plass en elektronisk løsning for inn- og utmelding.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Det er ett av kirkens svar på en de endeløse problemene med og klagene på medlemsrot.

«Dette kan være en selvbetjeningsløsning der personer selv kan administrere sitt medlemskap ved hjelp av en sikker, internettbasert tjeneste. Selv om en slik tjeneste i seg selv ikke kan møte alle utfordringer knyttet til kirkens medlemsregister, er dette en løsning Kirkerådet nå arbeider for å få raskt på plass», skriver Kirkerådet i en rapport som er bestilt av kulturminister Thorhild Widvey.

For mange fikk valgkort

I sommer ble det sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede medlemmer i Den norske kirke. Men det ble mye medieoppmerksomhet da det viste seg at også mennesker som mente at de ikke tilhørte folkekirken, hadde fått tilsendt stemmekort.

Derfor ba kulturminister Thorhild Widvey om en rapport fra Kirkerådet om hvilke tiltak som er gjennomført for å bedre kvalitetens på kirkens medlemsregister.

Torsdag morgen ble rapporten oversendt til statsråden. Her beklager kirkeledelsen feil og mangler:

LES MER: De nordiske folkekirkene for å få svar på spørsmål om medlemsregisteret

– Skal ikke skje igjen

– Vi vil sørge for at dette ikke skjer igjen, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet.

Etter at 3,1 millioner valgkort ble sendt ut foran kirkevalget 2015 er 2.800 personer blitt korrigert ut av Den norske kirkes medlemsregisteret. Dette er personer som ikke er døpt eller som tidligere har meldt seg ut.

Rapporten viser også at 850 personer korrigert inn i medlemsregisteret i den samme perioden. Dette er døpte personer som ikke har meldt seg ut av kirken og som av ulike grunner likevel ikke sto registrert.

– Vi vet at mange opplever det problematisk å oppdage at de står oppført i et register de ikke ønsker å tilhøre. Det har vi stor forståelse for og derfor er det svært viktig for oss å rette opp disse feilene. Likevel, sett i lys av størrelsen på registeret, er ikke dette tallet høyt, mener Johnsen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Tre hovedfeilkilder er funnet

Kirkerådet peker på tre hovedårsaker til feilene:

• Den største feilkilden er knyttet til opprettelsen av kirkens medlemsregisteret, som har gitt store utfordringer med å fjerne personer som ble feiloppført 1998.

• Den andre er mangelfull utmeldingsregistrering fra lokale menigheter og til det sentrale registeret

• Den tredje er en programmeringsfeil fra innføringen av eKirkebok i 2012.

Kirkerådet skriver i brevet til kulturministeren at det skal gjennomføres flere tiltak for å bedre kvaliteten på medlemsregisteret. Blant annet vil et bredt kurstilbud bli tilbudt lokalt ansatte i løpet av våren 2016

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter