Nyheter

Aukar adopsjonsstøtta

Foreldre får 90.000 kroner.

Talet på adopsjonar til Norge har gått kraftig ned i perioden 2004–2014; heile 80 prosent. I 2014 blei det berre gjennomført 152 adopsjonar.

Tek vare på barna

Nedgangen har mellom anna samanheng med at heimlanda no har større moglegheit til å ta vare på barna sjølve.

Barneminister Solveig Horne (Frp) ønskjer likevel at norske foreldre som ønskjer å adoptere skal få auka statsstøtte. Difor aukar ho adopsjonsstøtta til 90.068 kroner for 2016, tilsvarande grunnbeløpet som gjeld frå 1. mai i år.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Kostar 13 millionar

Totalt kostar auken Horne 13,4 millionar kroner.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter