Nyheter

5-2 i Nord-Hålogaland

Åpen folkekirke fikk 4 mandater. I tillegg sier én fra nominasjonskomiteens liste ja til likekjønnet vigsel.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter