Nyheter

Dørum til topps i Oslo

Åpen folkekirke gjorde nær rent bord ved bispedømmerådsvalget i Oslo bispedømme.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter