Nyheter

Liten økning i deltakelsen i kirkevalget

16,7 prosent av de stemmeberettigede stemte ved årets bispedømmerådsvalg. Det er en økning på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2011.

BODØ: 16,7 prosent av de stemmeberettigede deltok i årets bispedømmerådsvalg. Det er en økning på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2011 men mindre halvparten av dem som hadde tenkt å stemme ved kirkevalget, gjorde alvor av planene.

Økningen i valgoppslutning er mindre enn mange har trodd den ville bli, konstaterer Kirkerådets direktør, Jens-Petter Johnsen, overfor Vårt Land. Johnsen presenterte den helt ferske opptellingen på Kirkerådets møte i Bodø torsdag morgen.

– Ikke skuffet over oppslutningen

Det har vært en kraftig mobilisering foran årets kirkevalg, med stort fokus på spørsmålet om likekjønnede skal få gifte seg i kirken. Men dette har ikke gitt det forventede resultat i antall valgdeltakere.

– Vi har sett at mediemobiliseringen har vært stor i år, men effekten har ikke hatt det gjennomslag mange har trodd, sier Johnsen til Vårt Land.

– Er dere skuffet over at ikke flere har stemt?

– Nei, vi er glad for økningen i valgoppslutning. Vi har fått et resultat i nærheten av hva forskerne har sagt vil være det optimale ved denne type valg, svarer Kirkerådets direktør.

LES MER: Mangle klager og feil

Resultatet ikke klart ennå

485.000 medlemmer har i år sagt sin mening om hvem som skal styre Den norske kirke. Mange har spådd at det ved valget av medlemmer til bispedømmerådene, og dermed også til Kirkemøtet, i år ville bli et ras i homofililiberal retning.

– Ut ifra disse tallene er det vanskelig å lese et endelig resultat og hvordan sammensetningen av Kirkemøtet vil bli, sier Johnsen.

I denne omgang er det bare offentliggjort tall på hvor mange som har benyttet sin stemmerett ved kirkevalget. Det er med andre ord fortsatt ingen som vet hvem som de neste årene skal utgjøre det regionale og nasjonale lederskap i Den norske kirke, eller hva slags teologisk og kirkelig profil de nye lederne står for.

Størst effekt i Oslo

Først om en uke blir navnene på dem som er valgt direkte inn i bispedømmerådene – 65 personer – klare. De resterende 12 blir valgt av menighetsrådene som snart trer sammen for første gang, og disse bispedømmerådsmedlemmene blir offentliggjort 8. desember.

LES OGSÅ: Resultatet er ikke klart før i desember

Tallene kan imidlertid tyde på at Åpen folkekirkes mobilisering primært har hatt effekt i Oslo bispedømme, der valgdeltakelsen er doblet, og i noen grad i Borg bispedømme. Dette er bispedømmene der det er størst økning valgdeltakelsen sammenlignet med valget i 2011.

I 2011 deltok 8,3 prosent av de stemmeberettigede i Oslo. Basert på opptelling i 48 av 55 menigheter i Oslo, deltok 16,3 prosent av de kirkemedlemmene i hovedstaden i årets kirkevalg.

Hamar og Møre topper

Høyest valgdeltakelse har det i år vært i Møre bispedømme og i Hamar bispedømme, der 20 prosent av medlemmene har brukt stemmeretten. Lavest deltakelse har det vært i Borg, Bjørgvin og Sør-Hålogaland.

Valg av medlemmer til de 11 bispedømmerådene, som til sammen utgjør Kirkemøtet, er for mange blitt et énsaksvalg for eller imot at likekjønnede skal få gifte seg i kirken. Det er bispedømmerådsmedlemmene som til sammen utgjør Kirkemøtet. Det er Den norske kirkes øverste valgte organ, som blant annet har som blant annet har myndighet til å fastsette vigselsliturgi og andre liturgier.

13.000 kandidater stilte

På landsbasis deltok 13,5 prosent av de stemmeberettigede ved menighetsrådsvalget i 2011, men bare 10,6 prosent deltok ved bispedømmerådsvalget. I år ble bildet snudd: 16,7 prosent stemte ved bispedømmerådsvalget, mens litt færre – 15,7 prosent – stemte på kandidater til menighetsrådet.

Til de 1.237 menighetsrådene er det valgt 8.500 medlemmer. 13.000 kandidater stilte til valg.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter