Nyheter

Tilbyr sine egne senger

I sommer var en tredjedel av folket villig til å huse flyktninger. 
Nå har de registrert nesten 2.000 senger på tilfluktshjem.no.

Folk flykter over Middelhavet til Europa – og til Norge. Tallet ventes å øke. Et voldsomt grasrot-engasjement har vokst fram for å hjelpe flyktningene den siste tiden. Samtidig er Norges asylmottak fulle og kommunene sliter med å finne boliger.

Tilfluktshjem.no

Det er mot dette bakteppet Vårt Land sammen med kommunion.no og stiftelsen bidra.no lanserte nettstedet tilfluktshjem.no sent mandag kveld l

– Vi ønsker å komme i kontakt med folk som kan tilby husrom, sier Jan-Olav Ryfetten, styreleder i bidra.no.

På tilfluktshjem.no kan du registrere deg som villig til å gjøre nettopp dét.

Onsdag formiddag har over 700 registrert seg med nesten 2.000 sengeplasser til sammen.

Tar standpunkt

– Dette er et uvanlig skritt å ta for en avis, nyhetsredaktør Magne Henriksen?

– Vårt Land tar med dette en posisjon som er i tråd med avisens verdigrunnlag. Situasjonen er ekstrem.

Henriksen er ikke overrasket over engasjementet, og viser til en undersøkelse Norstat gjorde for Vårt Land i sommer. En tredjedel av de spurte svarte ja på spørsmål om de var villige til å bosette flyktninger om «myndighetene mener det er avgjørende for om Norge kan ta imot flere flyktninger».

LES OGSÅ: NLM åpner leirsteder for flyktninger

Vårt Lands motivasjon er todelt, forklarer Henriksen:

• Å kartlegge grasrotengasjementet i denne prekære situasjonen for å kunne lage journalistikk på det.

• Å overlevere dataene som samles inn til ansvarlige myndig-heter.

Assissterende direktør i UDI, Birgitte Lange kaller initiativet «kjempeflott», og oppfordrer alle som registrerer seg til å ta kontakt med kommunen sin.

Det kan gjøre det lettere for kommuner å si ja til å bosette noen av de 5.000 med innvilget opphold som venter på asylmottakene i dag, mener hun. Slik kan de nye asylsøkerne få plass ved mottakene.

SE VÅRT OVERSIKTSKART: Her kan du hjelpe

Veien videre

Tirsdag var ­nyhetsredaktør Henriksen i møte med Kommunenes Sentralforbund (KS) for å undersøke hvordan engasjementet på tilfluktshjem.no best kan komme til nytte.

– KS blir bindeleddet til kommunene og er positive til å få overført informasjon fra oss, sier Henriksen, og tegner opp veien videre:

• Vårt Land og bidra.no kvalitetssikrer registreringene.

• KS gir beskjed om hvordan de ønsker å få informasjonen sortert.

– Så er det ikke slik at kommunene bare vil møte opp på trappa med en flyktningfamilie. Kommunene vil kvalitetssikre de som har sagt seg villig, og vurdere behovet. Om man trenger en selvstendig bolig eller kan flytte inn hos noen, sier Henriksen.

LES OGSÅ: Tilbyr sine egne senger

Erfaren vert

Liv Therkelsen er en erfaren flyktningvert som Vårt Land skrev om i vår.

Fem år har gått siden Mulue fra Eritrea og familien flyttet inn i første etasje hos henne.

– Jeg har veldig gode erfaringer med å huse flyktnigner, sier Therkelsen på telefon til Vårt Land, mens Mulues ti år gamle datter fletter håret hennes.

Men Therkelsen og Mulue ­hadde ett helt år på å bli kjent først.

– Det synes jeg er veldig viktig. Folk må være klar over at det er litt forskjellig mat, lukter og vaner for alle. Men det er helt nydelig altså, sier hun.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter