Nyheter

50.000 flyktninger må bosettes i Norge

Sender ut dugnadsappell til kommunene.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Kommunene må bosette langt flere flyktninger i årene fram til 2019. Nå har Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) laget en prognose som sier hvor mange flyktninger kommunene må bosette i de kommende årene:

– Behovet både for 2016 og de neste årene vil kunne øke, gitt den utviklingen vi ser av mennesker som søker beskyttelse i mange europeiske land i dag, sier IMDI-direktør Geir Barvik.

Tallet Barvik har kommet fram til 50.000 flyktninger i årene 2016-2019. Det er behov for å bosette 13.200 flyktninger for hvert år i 2016 og 2017, og 12.000 for hvert år i 2018 og 2019.

LES OGSÅ: Vestlandskommune med stort hjerterom

Øker tilskudd

Tidligere i år besluttet Stortinget å innføre et ekstratilskudd, på til dammen 50 millioner kroner, som gis til kommuner som bosetter flere enn IMDI anmoder om.

Så langt i 2015 har hele 232 kommuner sagt ja til å bosette det antallet flyktninger de er blitt anmodet om eller flere. Dette er en økning fra foregående år. I 2013 hadde kun 77 kommuner slike vedtak, mens det samme tallet i fjor var 141.

Vil si ja

Jeg har tro på at flere kommuner vil si ja til å bosette det antall flyktninger IMDi anmoder om, slik at færre mennesker med lovlig opphold blir sittende og vente på mottak. Det er fortsatt mange som venter på å bli bosatt, og jeg har håp om at den positive tendensen vil fortsette, sier Barvik.

Med kommunevedtakene som er fattet så langt i år er det realistisk at 10.000 flyktninger blir bosatt i 2015, som da vil være en økning på nesten 30 prosent fra 2014.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter