Nyheter

Prest og imam skal preke sammen

I domkirken i Stockholm skal det feires flerreligiøs gudstjeneste. 
Biskop Halvor Nordhaug er avvisende, mens Kirkelig dialogsenter gir tommel opp.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Førstkommende søndag skal en prest og en imam gjennomføre preken sammen i domkirken i Stockholm. Gudstjenestene som åpner opp for dialogprekener ble presentert sist uke i et debattinnlegg i Dagens Nyheter. Innlegget var signert fem prester i domkirken. De mener at jøder, kristne og muslimer vandrer på ulike veier, men kanskje til samme­ Gud.

LES MER: Åpne for å ta feil om Guds eksistens

Forventer debatt

Dette har skapt stor debatt både i Sverige­ og Danmark om hva kristne tenker om Jesus sammenlignet med hvilken rolle han har i andre religioner­, og hva som er tillatt i gudstjenesten.

– I møtet med mennesker med annen tro, skal kirken 
da forkynne­ evangeliet, eller­ skal vi si oss fornøyde med 
at folk tror det de vil tro? Dette­ handler­ om kristendommens forhold til andre­ religioner og forståelsen av hvem Jesus er. Dette er kanskje­ den aller­ viktigste tematikken de neste 
tiårene for teologien og kirken, sier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.

– Kunne det som skjer i Stockholm domkirke skjedd i en norsk kirke?

– Jeg tror mennesker med en annen tro har kommet med en hilsen under gudstjenesten, men forkynnelsen har ikke blitt byttet ut med dialog, så vidt jeg vet. Men jeg tror prestene vil møte flere ønsker om innslag fra andre hellige skrifter eller en felles bønn mellom eksempelvis muslimer og kristne, i kirkelige handlinger.

LES MER: Legger seg flat etter dialog-fiasko

Prekenforståelse

Bispemøtet i Den norske kirke arbeider for tiden med en veiledning om hvordan prester skal møte flerreligiøse familier ved vigsel og gravferd, men også andre kirkelige handlinger. Selve guds
tjenesten har imidlertid ikke rom for andre religioner enn kristendommen, understreker Nordhaug.

– Dialogen er verdifull og umistelig, men hører til et annet­ sted. Gudstjenesten er rammet inn fra begynnelse til slutt av troen­ på den treenige Gud og skal tjene til Guds ære og til menighetens oppbyggelse, sier Nordhaug.

– Selvfølgelig går det an å ha en dialog som en forkynnende preken, kontrer daglig leder i Kirkelig dialogsenter, Steinar Ims.

– En samtale om tro kan være styrkende, enten det er en kristen, muslim eller jøde som samtaler eller lytter til gudstjenesten. Det å ha en likeverdig dialog, i den grad den kan være likeverdig i et kirkerom, om tro og troserfaring, utfordrer og utvikler vår egen tro, sier Ims.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Kan ikke vite

Han er svært positiv til initiativet til en dialogpreken mellom prest og imam, men understreker at de må trå varsomt.

– En slik form krever først og fremst gode relasjoner, at dialogpartnerne stoler på hverandre. Da kan den gode og til dels krevende samtalen om likheter og ulikheter komme godt frem.

Domprost Hans Ulfvebrand er en av prestene bak debattinn-
legget i Dagens Nyheter.

– At Jesus er eneste veien til Gud, er noe som Johannes legger i Jesu munn, uttalte Ulfvebrand til svenske Dagen.

Han sammenligner utsagnet med at han sier til kona si at hun er den beste i verden.

– Det er sagt i kjærlighet, men jeg kan ikke vite om hun er best i verden. Det viktigste er hvordan jeg snakker om min kristne overbevisning med personer som tror noe annet.

– Hva synes du om sammenligningen til Ulfvebrand, biskop Nordhaug?

– Ulfvebrand er subjektivistisk og relativistisk, slik jeg oppfatter ham. Hvis denne sammenligningen skulle bli gjort om til teologi, måtte vi sluttet med misjon, fordi sannheten da er subjektiv og folk kan tro hva de vil. Men kirken ble grunnlagt med en overbevisning på at veien går gjennom Jesus til Gud, sier Nordhaug.

LES MER: Unge i Oslo blir stadig mer skeptiske til synlig religion

– Kall og plikt

Dialogprest Steinar Ims synes det er fint at de fem prestene i den svenske kirke­ åpner for at jøder, kristne og muslimer vandrer på ulike veier, men kanskje til samme Gud.

– Men jeg er ikke så opptatt av å fastslå det ene eller det andre. Vi kan gjenkjenne fellestrekk ved våre gudsbilder og det å leve ut vår gudstro, men jeg har ikke behov for å si at det er samme gud eller å si at det ikke er det. Muligheten er der, men det må være opp til Gud, sier Ims.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter