Nyheter

Kirker og humanetikerne krever likebehandling

Beregninger viser at Den norske kirke får en årlig «skjult» offentlig støtte på minst 200 millioner kroner – uten at det drypper på de andre tros- og livssynssamfunnene.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter