Nyheter

Katolikkene krever ny behandler av anke

Oslo katolske bispedømme har ikke tillit til at Kulturdepartementet vil gi dem en rettferdig behandling i klagesaken om statsstøtte.

Mandag leverte Oslo katolske bispdømme (OKB) sin anke til Kulturdepartementet på tilbakebetalingskravet på 40 millioner kroner fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

I innledningen ber de om at saken blir overført til et annet departement siden Kulturdepartementet allerede har «gitt uttrykk for sin oppfatning om denne konkrete saken på sentrale punkter».

OPPDATERING FEBRUAR 2016: Kulturdepartementet har konkludert: Oslo katolske bispedømme har brutt loven

Ny formulering i rundskriv

I et årlig rundskriv om tilskudd til trossamfunn, skriver Kulturdepartementet at «For at en person skal kunne bli registrert som tilhørende et trossamfunn utenfor Den norske kirke etter trossamfunnsloven, må vedkommende selv melde seg inn».

Formuleringen var ny i 2015 og sto ikke i rundskrivet de foregående årene. OKB mener at punktet er «direkte foranlediget av denne konkrete saken».

Samkjørte uttalelse

I mai hadde departementet et møte med de tre fylkesmannsembetene som har medlemsrotsaken på sitt bord. Målet var å samkjøre seg, slik at fylkesmennene behandlet saken likt. I etterkant av møtet sendte Kulturdepartementet et brev til fylkesmennene der det står at en praksis der medlemmer ikke blir kontaktet er «uheldig og i strid med lovens forutsetninger».

«Det er ingen tvil om at uttalelsen sikter til Den katolske kirkes praksis», skriver OKB.

Ansatte ved OKB fant antatte katolikker blant annet i telefonkatalogen og meldte dem inn uten å spørre.

Presiserte i 2012

Kulturdepartementet har også før medlemsrotsaken sprakk, vært tydelige på at trossamfunnene må stille kontrollspørsmål i en innmeldingsprosess.

I en veileder som ble sendt til trossamfunnene i 2012 står det blant annet: «For å få tilskudd for et nytt medlem skal forstander spørre den som vil melde seg inn om han/hun er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn.»

LES OGSÅ: Risikerer flere millionkrav

80 millioner til sammen

I tillegg til de 40 millionene Fylkesmannen i Oslo og Akershus har krevd tilbakebetalt, har også norske kommuner betalt ut et tilsvarende trostilskudd på samme grunnlag. Flere av disse er også ventet å kreve tilbake penger fra Den katolske kirke.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter