Nyheter

Åpner for jazz- og heavy metalbegravelser

Stadig flere ønsker å ha livssynsnøytrale begravelser.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Vi åpner for å bruke populær musikk hvis den avdøde hadde noen spesielle ønsker eller en spesiell smak. Alt fra jazzbegravelser til heavy metal-begravelser. Hele popenget er at folk bestemmer selv, sier seremonileder i Fonus begravelsesbyrå, Eivind Eggen, til NRK.

Økning

De opplever at stadig flere ønsker å ha livssynsnøytrale begravelser, noe som vil si gravferdsseremonier uten innblanding fra organisert tro eller religion.

LES OGSÅ: Oslo vil frata kirken ansvaret for begravelser

Både Fonus og Jølstad begravelsesbyrå har hatt en økning i antall livssynsnøytrale begravelser.

90 prosent av befolkningen velger fremdeles å gravlegges i kirkens regi, men Eggen mener han ser en endring, spesielt blant yngre mennesker.

Seremoniformen er lik både Human-Etisk forbunds og kirkens begravelser. Forskjellen er at innholdet i begravelsen utformes individuelt.

Dermed åpnes det blant annet for forskjellige musikalske uttrykk, som heavy metal og jazz.

– Kommunene må overta begravelser

Tidligere i sommer gikk kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke, ut og foreslo at det må bli kommunens oppgave å gravlegge folk. Oslo kommune sendte dermed et brev til kulturminister Thorhild Widvey om å endre loven, slik at ansvaret overføres til kommunene.

– Dagens lov er udatert. Jeg mener den var udatert allerede i 1975, sa kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) til NRK.

I dag står det i både kirkeloven og gravferdsloven at det er Kirkelig fellesråd som har ansvaret for gravferdsforvaltningen.

LES OGSÅ: Kritisk til å selge begravelser på nett

– Fungerer godt

Kirkevergen i Oslo var uenig og mente dagens ordning fungerer godt.

– I 99 prosent av kommunene i landet er det Kirkelig fellesråd som står for dette, og der fungerer det bra, sa kirkeverge Robert Wright.

Kulturdepartementet svarte at de ville kalle Bjercke inn til et møte for å diskutere forslaget.

LES OGSÅ: Samer i harnisk over begravelser på nasjonaldagen

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter