Nyheter

Slukker debatt om helvete

Prest Eirik Nyfeldt Bø stilte spørsmål ved fortapelsen i en tale på NLMs generalforsamling. Det fikk organisasjonen til å reagere.

– Jeg sa at en ikke må tro at helvete er et sted med evig straff for å kunne kalle seg en kristen. Mitt poeng var ikke å avskrive helvetet, men at ungdommer ikke skal måtte si at helvete er en evig straff for å kunne kalle­ seg kristne­, sier prest i Søgne menighet, Eirik Nyfeldt Bø.

Han talte 11. juli på et ungdomsmøte under Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) generalforsamling på Randaberg. I etterkant av møtet har generalsekretær i NLM, Øyvind Åsland, og leder i NLM Ung, Hans Kristian Skaar lagt ut en pressemelding på organisasjonens nettsider der de sier at «vi vil beklage at det blant annet fant sted en problematisering av fortapelsens realitet». Åsland nektet i går å kommentere ­saken. Skaar skriver i en epost at han ikke har noe «mer å legge til», og svarer ikke på ytterligere ­henvendelser fra Vårt Land.

– Jeg er kjent med at vi ikke ønsker å legge ut den aktuelle­ talen fordi vi ikke var komfortbale med innholdet. Utover det har jeg for lite oversikt til at jeg tør å si noe om saken, sier ­informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen.

LES OGSÅ: Sier nei til homofili-debatter for å fremstå mer allsidig

– Ikke overrasket

Jeg ser ikke på dette som sensur og jeg føler meg heller ikke irettesatt. Men dessverre er jeg heller ikke så overrasket over det som har skjedd i ettertid, sier Bø, og fortsetter:

– Grunnen til at jeg ikke ble særlig overrasket skyldes mine erfaringer med NLM. Jeg synes ikke de har hatt en veldig god evne til å skape en atmosfære der det er lov å undre seg over de store trosspørsmålene. Min opplevelse er at undringsrommet i NLM er altfor lite.

Bø forteller at han har gått på NLMs skoler som yngre, på ­bibelskole og teologisk høyskole i regi av dem, og at han har vært aktiv i en NLM-menighet.

– Jeg kan på en måte forstå at NLM måtte beklage talen min, men en slik uttalelse kan gjøre det lille undringsrommet som er i NLM enda mindre, og det er noe som NLM bør ta tak i, sier han.

– Skjønner du at en organisasjon som er tuftet på et kall om å frelse folk fra fortapelsen reagerer når du stiller spørsmål ved fortapelsens eksistens?

– Ja, det gjør jeg, men jeg stilte ikke spørsmål ved fortapelsens eksistens i talen min. Jeg spurte om en må tro at helvetet er et sted med evig straff for å kunne kalle seg en kristen, og det tror jeg ikke, sier Bø.

– Hvordan begrunner du det?

– Det begrunner jeg med at det er forskjellige oppfatninger i vår tid om hva helvetet er for noe. Vi kan ikke kreve at det er et frelsesspørsmål at folk har en rett tro på hva helvetet er, sier Bø.

LES OGSÅ: Misjonsfolket satte ny kollekt-rekord

– Har skapt angst

– En ­ubalansert forkynnelse om helvetet har nok skapt mye angst blant kristne, og det er et dårlig grunnlag for en god tillit til Gud. Jeg tror det er en del som har 
tatt skade av en uklok helvetesforkynnelse, sier Bø.

– Blir det ikke trosrelativisme å hevde at det ikke er nødvendig å tro på evig straff for å kalle seg en kristen?

– Jeg tror ikke det, sier Bø, og gjentar:

– Dette handler ikke om en helvetesdebatt, men å skape rom for undring og muligheten til å stille teologiske spørsmål i NLM. Vi er alle på vandring i livet og ingen av oss har alle svarene. Det bør gjøre oss ydmyke.

– Synes du NLM virker som en organisasjon der det er lov å stille slike spørsmål?

– I det sjelesørgeriske rommet er det lov til det. Men når en snakker høyt om det, opplever jeg ikke at det er like greit. Jeg tror ikke det er stor nok takhøyde for at alle som jobber i NLM tør snakke offentlig om hva de tenker om slike vanskelige spørsmål, sier Bø.

LES OGSÅ: Misjonssambandet danner trossamfunn

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter