Nyheter

Hver femte asylsøker er et barn

672 barn kom alene som asylsøkere til Norge bare i mai og juni. De yngste er bare 10 år.

Så langt i år har over 900 barn kommet alene til Norge, for å søke asyl. Toppen har vært i mai og juni, da det kom over 300 hver måned. Mange er under 15 år. Den yngste som har kommet alene i år er en elleve år gammel gutt fra Afghanistan. Også barn helt ned i 10-årsalderen har kommet ifølge med eldre, men likevel mindreårige søsken.

– Vi ser en klar tendens til at barna stadig er yngre. Mange er under 15 år, sier Birgitte Lange, assisterende direktør i Utledningsdirektoratet (UDI).

Nesten 200 enslige barn under 15 år har så langt søkt asyl i Norge. Det er langt mer enn totalantallet for hele 2014.

– Vi har ingen grunn til å tro at det er flere som lyver på alderen nå enn tidligere. Tvert imot viser testene at flere er reelt mindreårige nå, sier Lange.

1 av 5 av alle asylsøkere som kommer til Norge er nå barn.

LES OGSÅ: – Tortur mot barn i akutt krise

Tar seg av de yngste

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for alle under 15. Disse havner ikke på transittmottak, men plasseres i egne omsorgssentre. Hittil i år har de plassert 189 barn.

– Vi har måttet hive oss rundt og øke antallet plasser, i tillegg har vi kjøpt plasser av private barnevernsinstitusjoner, sier Synne Engh-Hellesvik, fungerende regiondirektør Bufetat, region øst.

Hun sier det kan være en hard jobb å finne plasser når behovet er så uforutsigbart.

– I forrige uke kom det 18 barn, denne uken har det kommet tre.

LES OGSÅ: Utsending av mindreårige til Afghanistan i gang igjen

Kollektiv

De under 13 år plasseres primært i fosterfamilier. Mens den største gruppen, barna på 13 og 14, havner i bofellesskap med tre til seks andre i samme situasjon.

Engh-Hellesvik sier det ikke er vanskeligere å finne fosterhjem til disse barna enn til andre, men at det er en utfordring å bosette 13-14-åringene.

– Det er krevende nå når antall ankomster øker såpass kraftig og det tar litt lenger tid å finne en kommune de kan bo i.

Likevel har de fleste barna fått permanent bosted seks måneder etter ankomst.

– Det er det viktigste. Barn trenger å komme inn på skole, i vennegjenger og et nærmiljø. De trenger permanente løsninger, så livet kan normaliseres.

LES OGSÅ: Ti har fått bli på Lex Amelie

9 av 10 fikk bli

UDI har ansvaret for barna som er over 15 år. Selv om de ikke var forberedt på en så enorm økning som de har sett i vår. Men UDI mener de har situasjonen under kontroll.

– Det viktigste har vært å gjøre om på vanlige mottaksplasser. Mottak for barn som kommer alene må blant annet ha høyere bemanning, sier Lange.

77 prosent av de enslig mindreårige asylsøkerne kommer fra Afghanistan og Eritrea. Asylsøkere fra Eritrea får bli på grunn av forholdene i hjemlandet uavhengig av alder. For afghanske barn er situasjonen mer usikker.

– Det vurderes ut i fra det enkelte barns sak. Noen har ikke grunn på beskyttelse og får en midlertidig oppholdstillatelse frem til de fyller 18, sier Lange.

UDIs tall viser at 93 prosent av enslige, mindreårige asylsøkerne fikk bli i Norge i 2014.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter