Nyheter

– Kristne er ikke hovedmål for IS

Grupperinger som Den islamske staten er ikke de viktigste pådriverne for forfølgelse 
av kristne, skriver Brynjar Lia i ny bok.

Bilde 1 av 2

«Organiserte jihadistgrupper har kun en liten del av ansvaret for volden mot kristne minoriteter i Midtøsten».

Det skriver professor Brynjar Lia ved Universitetet i Oslo i sitt bidrag til boka De kristne i Midtøsten: Kampen for tilhørighet, som utgis i midten av august.

Med utgivelsen ønsker redaktør og førsteamanuensis Berit S. Thorbjørnsrud å nyansere nordmenns bilde av kristne i Midtøsten og deres situasjon.

Få jihadistangrep

I norsk presse skapes det et inntrykk av at særlig IS bevisst går etter kristne, mener Brynjar Lia. 
Organiserte jihadistgrupper har derimot bare unntaksvis angrepet lokale kristne institusjoner, kirker og personell, skriver han. Kun en liten andel av voldshandlingene mot kristne kan tilskrives disse gruppene.

I kapittelet «Korsfarernes medløpere eller lydige undersåtter?» tar Lia for seg jihadistgrupper som al-Qaida og Den islamske staten (IS) offisielle uttalelser, ideologiske og strategiske skrifter og handlinger.

Til Vårt Land sier professoren at han ikke ønsker å «hvitvaske jihadister».

– Det er en dramatisk forskjell mellom jihadisters forhold til kristne minoriteter, og hvordan nazistene så på jødene. Dette er ikke et folkemord, selv om man kan få inntrykk av det i nyhetene, sier Lia.

LES MER: Kidnapper kristne – knuser kristen arv

«Korsfarerne»

Årsaken til feilslutningen ligger blant annet i språket jihadistene bruker, skal vi tro Lia. Når fienden beskrives med vendinger som «korsfareralliansen», er det naturlig å tro at også lokale kristne vil rammes.

Jihadistgruppene tilskrives «et grenseløst hat overfor kristne og kristendommen i sin alminnelighet», skriver professoren. Men Midtøstens kristne har lite med noen «korsfarerallianse» å gjøre, ifølge Lia. De er ikke en gang ideologisk definert som en fiende. Hovedfienden er derimot «den vestlige kristen-jødiske sivilisasjonen ledet av USA», og deres lokale medhjelpere.

Lederskapet i al-Qaida er for eksempel opptatt av å unngå konflikter med lokale kristne, for ikke å miste hovedfienden av syne.

– Til en viss grad er det riktig at jihadistgruppene hater kristne og Vesten som sådan. Men etter hvert har vi blitt klar over at de faktisk har en mer overordnet strategi. Ikke alle mål prioriteres like høyt.

Følg oss på Facebook og Twitter!

«Bokens folk»

Jihadistgrupper som IS hevder at de gir de kristne status som beskyttet minoritet, fordi de er et «Bokens folk». Dette finnes det eksempler på, ifølge Lia.

Jihadistbevegelsen ønsker å vise at muslimene hersker over de kristne. Derfor pålegges kristne­ å opptre som underlegne og usynlige. Offentlig forkynnelse og misjon er strengt forbudt.

– Det er veldig diskriminerende,
sier Lia.

Når jihadistgrupperinger unntaksvis angriper lokale kristne, skyldes det ifølge ham at de har tråkket over disse grensene. Flere jihadistideologer målbærer riktignok en dyp mistenksomhet mot kristne minoriteter, understreker professoren.

LES MER: – IS lærer at kristne skal beskyttes

Rivalisering

Flere voldshandlinger mot kristne minoriteter skyldes også ideologisk rivalisering mellom jihadistgrupper – i første rekke al-Qaida og IS, påpeker professoren.

– IS’ massakre på koptiske kristne i Libya i år hadde sitt utspring i rykter om at to koptiske kvinner som ønsket å konvertere til islam, ble holdt fanget i en kirke i Egypt. Disse ryktene har versert i mange år. Ledelsen i al-Qaida har ønsket å droppe saken og ikke angripe minoritetsgrupper, men heller konsentrere seg om hovedfienden USA. Ved å drepe et tjuetalls kristne kopterne i Libya i vår, forsøker antakelig IS å signalisere at de er mer rettroende enn al-Qaida og mer iherdige forsvarere for islamske kvinner. Kopterne blir således ofre i denne bisarre maktkampen, sier Brynjar Lia.

Det betyr imidlertid ikke at jihadistgruppene alltid vil handle slik om de får fatt i kristne, forklarer han.

Kristne konfliktofre

«Trakassering, vold og forfølgelse av kristne minoriteter er utvilsomt et stort problem i den islamske verden», skriver Lia.

– Voldshandlinger mot kristne i disse landene oppstår ofte som følge av lokale konflikter som 
eskalerer. De kan handle om landeiendom eller hvor en kirke skal bygges. Kristne blir i det hele tatt ofte ofre i konflikter i Midtøsten, sier han.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter