Nyheter

Han er den eneste bispe-kandidaten uten rød partibok

5 av 6 bispekandidater i nord har hatt eller har tilknytning til Arbeiderpartiet eller SV.

Olav Rune Ertzeid – den eneste av de seks bispenominerte i Sør-Hålogaland som er uten partibok eller partipolitisk bakgrunn.
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter