Nyheter

Han er den eneste bispe-kandidaten uten rød partibok

5 av 6 bispekandidater i nord har hatt eller har tilknytning til Arbeiderpartiet eller SV.

I Vårt Lands presentasjon av de bispenominerte i Sør-Hålogaland har det kommet fram at både sokneprest Rolf Steffensen og prost Ann Helen Fjeldstad Jusnes har vært Arbeiderparti-ordførere, og at professor Hallgeir Elstad har en lang karriere som Arbeiderparti-lokalpolitiker.

Til avisen Dagen opplyser sokneprest Kristine Sandmæl at hun er medlem av Arbeiderpartiet, men ikke har hatt tillitsverv i partiet. Kari Veiteberg forteller at hun alltid har stemt SV og er tidligere tillitsvalgt for partiet.

Prost Olav Rune Ertzeid er den eneste som kan si: «Jeg har absolutt ingen partipolitisk tilhørighet og har aldri vært medlem av noe parti.»

LES OGSÅ: «Det er ryddig ikke å ha en politisk agenda når du er menighetsprest eller biskop»

– Håper dette er tilfeldig

– Det er påfallende at ingen kommer fra høyresiden. Mange kristne har sin tilhørighet der, så jeg håper dette er tilfeldig, sier stortingsrepresentant Tina Bru fra Høyre til Dagen.

Hun meldte seg tidligere i vår ut av Den norske kirke, på grunn av biskoper og kirkens sosialetiske engasjement.

«Kirken er blitt et politisk parti», hevdet Bru.

Professor Nils Ivar Agøy, historiker og teolog som har forsket på arbeiderbevegelsens forhold til kirken, synes «det er nokså spesielt at du har såpass mange aktive politikere i en bispenominasjon».

– Det har jo vært et ideal for presteskapet å holde seg utenfor partipolitisk arbeid, men her har det vært mange unntak, sier Agøy til Dagen.

LES OGSÅ: – Viktig at den som tilsettes er den best egnede

– Ikke så underlig

Professor Frank Aarebrot, som selv er medlem i Arbeiderpartiet og varamedlem til et menighetsråd i Bergen, er litt overrasket over at det er flere tidligere ordførere på nominasjonslisten.

Men han synes ikke det er så underlig at bispekandidater har en bakgrunn i Ap i et bispedømme som Sør–Hålogaland.

– I den grad folk på den politiske venstresiden er politisk engasjert, er de gjerne teologisk liberale, sier Aarebrot til Dagen.

Bispedømmerådsleder Marit Hermstad i Sør-Hålogaland sier at kandidatenes «politiske syn ikke har vært vektlagt i det hele tatt»:

– Totalt sett mener jeg de representerer store forskjeller som personer og med sin bakgrunn, men alle er opptatt av folkekirken, sier Hermstad.

Jan Arild Holbek

Jan Arild Holbek

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter