Nyheter

Vil lage moské kun for kvinner

«Av kvinner, for kvinner» er mottoet til en gruppe som ønsker å bygge moské for kvinner i Storbritannia.

– Moskeer for kvinner er ikke så uvanlig som man skulle tro og finnes i flere muslimske kulturer, blant annet i arabisk og tyrkisk kultur, sier Kari Vogt, religionshistoriker og islamekspert, til Vårt Land.

Det er gruppen The Muslim Women's Council (MWC) som står bak initiativet, ifølge den britiske avisen The Guardian. Den Bradford-baserte gruppen ønsker å ta et oppgjør med det de kaller den patriarkalske modellen, og å få flere kvinner inn i komiteer og styrer.

Selv om det finnes i mange muslimske land, er det uvanlig med moskeer for kvinner i Vesten, ifølge Vogt.

– Her i Norge er det først og fremst et økonomisk og praktisk spørsmål om det vil lages slike moskeer. Teologisk sett er det ikke problematisk, selv om noen nok skulle påstå det. Det er ofte slik at kvinner ikke er velkomne i de vanlige moskeene, og da vil det kunne oppstå et behov. Kvinnelige bønneledere er imidlertid et omstridt spørsmål fra gammelt av. Ikke alle aksepterer det, sier hun.

Vogt legger til at det tidligere har eksistert en tyrkisk moské for kvinner i Oslo.

– Det er helt vanlig at kvinner kan lede andre kvinner i islam. Men for enkelte er det en stor debatt om kvinner trenger å gå i moskeen i det hele tatt. I salafi-islam mener man at kvinner helst ikke skal komme i moskeen, men be hjemme. Og det finnes også moskeer hvor kvinner ikke har adgang.

LES MER: Kvinnekamp med Koranen

Ble foreslått i Danmark

Bana Gora, grunnleggeren av MWC, sier til The Guardian at de kjønnsdelte rommene som finnes i de fleste moskeene i England, er utdaterte.

– Fremmedgjøringen som kvinner føler, har store konsekvenser for de yngre generasjonene som blir lært at islam likebehandler kvinner og menn åndelig sett, selv om praktiseringen innen moskeene strider mot disse prinsippene, sier hun.

Også i Danmark er det tidligere blitt foreslått å danne kvinnelig moskeer. Samfunnsdebattanten og feministen Sherin Khankan tok til orde for en moské der kvinnelige imamer leder bønnen.

– Vi har en ny generasjon av kvinner som er dyktige, utdannede og lærde. De bør ha lov til å snakke og dermed påvirke formidlingen og fortolkningen av Koranen, sa Sherin Khankan til Radio24syv i mars. Hun leder også Forum for Kritiske Muslimer og har startet Femimam, et initiativ for kvinnelige imamer.

LES MER: Mange mener denne kvinnen er en djevel i hijab

Ser ikke behovet. Styremedlem Aesha Khan ved Minhaj-moskeen i Oslo ser ikke behov for en moské for kvinner.

– Det finnes heller ikke noen slik moské i Norge som jeg vet om. I Minhaj er vi bevisst på å inkludere kvinner i styrer og grupper. Og vi har en egen kvinnegruppe som er svært aktiv. Selv sitter jeg i hovedstyret, der både kvinner og menn deltar, sier hun til Vårt Land.

Khan mener imamrollen bør være forbeholdt menn.

– Vi har én bestemt type bønn der det greit at kvinner leder andre kvinner i bønn, men det gjelder kun denne bønnen og det er ikke mulig for en kvinne å lede en bønngruppe der menn også er med.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Kvinnelig lærd

Khan forteller at moskeen har en kvinnelig lærd som har 7 års utdannelse, som er like mange år som imamer går i lære.

– Vi har ukentlig samlinger med kurs i Koranen. Hun underviser moskeens kvinner også om barneoppdragelse i lys av islam.

Khan har vært aktiv i over 20 år i Minhaj-moskeen.

– Som medlem av hovedstyret tar jeg ordet i møter og kommer med forslag. Jeg føler meg ikke marginalisert. Kunnskap er ofte makt, og religiøs kunnskap har ofte sittet hos menn, noe de har klart å bruke til sin fordel. I moskeen vår jobber vi også for å gjøre kvinnene bevisst på sine rettigheter og plikter, sier hun.

LES MER: Hijab-forbudet snudde opp ned på livet hennes

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter