Nyheter

Registrert som katolikk
 gjennom sønnens fødselsmelding

Kommunikasjonssjefen i Human-Etisk Forbund har nå fått svar på hvordan hun havnet i katolsk medlemsregister.

– Ingen kommentar.

Det svarer Bjørn Øiulfstad på spørsmålet om formuleringen «katolikk» i en melding fra ­folkeregisteret er tilstrekkelig for å bli registrert som medlem av Oslo katolske bispedømme (OKB).

Øiulfstad er advokat og presse­kontakt i bispedømmet.

LES OGSÅ: Katolsk biskop: Dypt beklagelig med medlemsfeil

Luthersk far

Da polskfødte Agnieszka Bryn i 1990 fødte en sønn i Norge, ble det i fødselsmeldingen fra folkeregisteret ­notert at hun var katolikk. Far til barnet ble notert som medlem i Den norske kirke. Ut ifra dette registrerte OKB både Agnieszka Bryn og sønnen som medlemmer, ifølge opplysninger Bryn har fått fra OKB.

Saken er omtalt uten at navnet hennes nevnes, i et brev som trossamfunnet sendte til Fylkesmannen i forrige uke. Agnie­szka Bryn bekrefter overfor Vårt Land at det er hun som er omtalt i ­brevet.

Bryn, som ble medlem av ­Human-Etisk Forbund i fjor høst og nå jobber som kommunikasjonssjef der, er imidlertid svært lite fornøyd med innmeldingen i OKB, noe Dagbladet og Vårt Land tidligere har omtalt.

­– Jeg setter pris på at de har funnet ut hvordan jeg havnet i deres register. Jeg har spurt ­etter bakgrunnen tidligere, men fikk kun som svar at mitt navn ble «innkonvertert» fra et lokalt ­register til deres sentrale register i 2006, uten at de hadde ­kilden til dette.

Bispedømmet har innrømmet at de mellom 2011 og 2014 blant annet har brukt «telefonkatalogmetoden» når de har meldt inn nye medlemmer. De har søkt etter personer med 
katolsk-klingende navn og så meldt disse inn i trossamfunnet uten å spørre dem. Bryn er glad dette ikke gjaldt henne.

LES OGSÅ: Norske katolikker må forklare medlemspraksis

Døpt i Polen

– Men jeg er kritisk til at en slik melding fra sykehuset legges til grunn som innmelding i Den katolske kirke.­ Det stemmer at jeg ble døpt 
katolsk i Polen for over 40 år 
siden, men det er på ingen måte et aktivt samtykke til medlemskap.

Hun var ikke i kontakt med Den katolske kirke i Norge før hun oppdaget at hun var medlem, og barna hennes ble heller ikke døpt der. Dessuten får Human-Etisk Forbund også slike fødselsmeldinger fra sykehuset, men ingen blir automatisk meldt inn der uten at de aktivt regi­strerer seg, fremhever Bryn.

– Dokumentet som førte til registreringen i bispedømmet kom fra en offentlig instans uten at bispedømmet ba om det. Er det da urimelig at katolikkene oppfattet dette som en innmelding eller bekreftelse på medlemskap?

– At sykehuspersonalet skrev i en melding at jeg var katolikk, bør ikke være grunnlag for innmelding i et trossamfunn. Dette systemet har gjort at jeg har vært medlem av et trossamfunn i 25 år uten å ønske det.

Pressekontakt Bjørn Øiulfstad i OKB har vært involvert i innrapporteringene til Fylkes­mannen etter at instansen ­krevde opprydning.

– Siden dere i høst ikke hadde 
noe informasjon på hvordan Bryn ble innmeldt, hvordan kan dere være sikre på det var via sønnens fødselsattest at Bryn ble medlem i bispedømmet?

– Vi har sjekket etter hvilke eventuelle kilder det kunne være at hun ble medlem. Da sjekket vi Folkeregisteret og fikk tilsendt sønnens fødselsattest.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Lignende tilfeller

Han vil ikke kommentere hvor mange lignende tilfeller det ­finnes i registeret. Advokaten 
vil heller ikke svare på hvorfor sønnen til Bryn ble registrert 
som medlem når han aldri 
ble døpt i den katolske kirken. Etter kirkeloven skulle han vært oppført som tilhørig i Den 
norske kirke, siden faren var medlem der.

Skatteetaten vil ikke stå 
som ansvarlig for feilinnmeldingene i familien Bryn, selv om 
instansen forvalter fødselsmeldingene:

– Den katolske kirke må svare på hvordan de registrerer medlemmer, sier underdirektør i Skatteetatens rettsavdeling, ­Harald Hammer.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter