Nyheter

Tilbake-
dateringer ga 10 millioner

Oslo katolske bispedømme har ­forandret innmeldingsdatoen på 13.000 medlemmer. Det har gitt 10 millioner ekstra i tilskudd.

– Vi er strenge på at slike omregistreringer ikke skal skje, selv om det hadde gitt ekstra kroner i kassa, sier Terje Solberg som er seniorrådgiver i Frikirken.

Han er ikke interessert i å kopiere innmeldingspraksisen som Oslo katolske bispedømme brukte på 13.303 medlemmer i perioden 2010 til og med 2014.

800 kr per person

Trossamfunn som ønsker tilskudd fra stat og kommune for sine medlemmer må hvert år rapportere hvor mange medlemmer de har hatt det foregående året. For eksempel rapporterer man registrerte medlemmer per 1. januar 2015 til Fylkesmannen for å få tilskudd for 2014.

For hvert medlem får trossamfunnene mellom 800 og 900 kroner. Fristen for innrapportering er som regel to-tre måneder etter 1. januar. I år var fristen 13. mars.

Dato-forandring

I rapporten som Oslo katolske bispedømme tidligere i vår leverte til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, kom det frem at bispedømmet i flere tilfeller rapporterte om personer som var registrert etter 1. januar.

Fylkesmannen skrev i et oppfølgingsbrev at medlemslisten med krav om statstilskudd kun skal inneholde personer som ­tilhørte trossamfunnet per 1. januar, og lurte på hvor mange personer som var ført opp etter dette.

Bispedømme svarte sist uke at i årene 2010 til og med 2014 gjaldt dette 13.303 personer. Dersom man går ut ifra at bispedømmet har fått 800 kroner per medlem, blir mottatt tilskudd for disse oppføringene på 10,6 millioner kroner.

Følg oss på Facebook og Twitter!

– Katolikk er lik medlem

I ­svarbrevet forklarer Oslo katolske­ bispedømme (OKB) praksisen på denne måten:

«Men for eksempel en polakk, som er døpt katolikk og har bodd i Norge før 1. januar 2015, skal etter OKBs syn berettige til tilskudd for 2014 - selv om han ­eller hun først skulle bli kjent for kirken og/eller blitt punchet inn i OrgSys i februar 2015. Poenget er at hvis man er voksen og var katolikk i februar, var man det også i desember - altså før 1. ­januar 2015.»

LES OGSÅ:Den katolske kirke må rydde i medlemsregisteret

Avventer

Merethe Helstad er juridisk direktør hos Fylkes­mannen og har ansvar for å svare på bispedømmets brev.

– Kommer Fylkesmannen til å kreve tilbakebetaling for disse oppføringene, Helstad?

– Det var bispedømmet 
selv som antydet i den første ­rapporten sin at disse opp­føringene kunne være feil. 
Det er medlemmer per 1. januar som skal være grunnlaget for ­beregning av statsstøtte, men utover dette vil jeg ikke kommentere dette nå, sier Helstad.

Sier nei til ekstra

Frikirken, med sine drøyt 19.000 medlemmer, har en annen rapporteringspraksis.

– Dersom jeg skal melde inn personer for 2014, sender jeg bare inn navnene som stod på listene det året, sier Terje Solberg, som er seniorrådgiver i Frikirken og trossamfunnets kontakt for tilskudd fra det ­offentlige.

Dersom en person har gått i Frikirken gjennom hele høsten og melder seg inn i februar, vil ­likevel ikke Solberg tilbake­datere innmeldingen, sier han.

– Men vedkommende var ­frikirkelig allerede året før, og det ville gitt mer tilskudd?

– Vi vil ikke behandle våre medlemmer ut ifra økonomiske hensyn. Folk blir medlemmer når de blir registrert.

LES OGSÅ: Den katolske kirke får personvern-stryk

Diskuterer praksisen

Solberg sitter i religionspolitisk utvalg i Norges kristne råd og diskuterer hvert år rapporteringene til Fylkesmannen med de andre trossamfunnene som er representert.

– Hvordan blir innmeldingen praktisert hos andre kirkesamfunn?

– Mitt inntrykk er at praksisen er lik Frikirkens, der kun medlemmer registrert i det tilbakelagte året blir meldt inn.

Solberg legger til at Den katolske kirke også er medlem i Norges kristne råd, men at han ikke var klar over deres praksis før han leste om den i avisen.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter