Nyheter

Katolikkene står fast på sin lovtolkning

Oslo katolske bispedømme viser til kirkeretten i sitt svar til Fylkesmannen.

– Vi argumenterer for hva vi mener loven krever for å tilhøre et trossamfunn. I lov om trossamfunn står det at trossamfunnet selv bestemmer hvordan innmeldingen i kirken skal skje, sier Lisa Wade, som er fungerende administrativ leder i bispedømmet, til Vårt Land.

Bispedømmets syn er at når en person er katolikk (altså døpt eller konvertert inn i kirken), norsk statsborger og ikke medlem i et annet kirkesamfunn, da er vedkommende også medlem etter norsk lov.

OPPDATERING FEBRUAR 2016: Kulturdepartementet har konkludert: Oslo katolske bispedømme har brutt loven

Bestrider Fylkesmannens lovtolkning

Onsdag kveld leverte bispedømmet sitt svar til Fylkesmannen, etter at sistnevnte stilte tolv oppfølgingsspørsmål til bispedømmets rapport om medlemsrotet.

– Det er nå opp til Fylkesmannen i Oslo og Akershus å vurdere innholdet av brevet og den videre prosessen, sier Wade i en pressemelding.

– Medlem der man bor

I brevet bestrider bispedømmet Fylkesmannens tolkning av lovparagrafen som regulerer medlemskap og som gir trossamfunnet krav på offentlig støtte per medlem.

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke mottar mellom 800 og 900 kroner per medlem i årlig støtte fra stat og kommune. Det er Fylkesmannen som godkjenner listene over tilskuddsberettigede medlemmer.

LES MER: «Dette er noe alle gjør uten å spørre»

Viser til kirkeretten

Mens Fylkesmannen legger til grunn at man ikke er medlem før man melder seg aktivt inn i den norske grenen av kirken, mener OKB at man som døpt katolikk automatisk tilhører og er medlem av kirken der man til enhver tid bor.

I brevet blir kirkeretten (kanonisk rett) brukt aktivt i argumentasjonen:

«Det er grunn til å merke seg at etter kanonisk rett, er lokal tilknytning for kirkens medlemmer ikke en valgmulighet, men en rett og plikt».

Med andre ord: Bispedømmet kan motta offentlig pengestøtte (mellom 800 og 900 kroner i året) for katolikker bosatt i Norge, uten at de selv aktivt har bedt om å bli oppført som medlemmer her.

Fylkesmannen har tidligere stått fast på følgende: Man kan ikke motta offentlig støtte for personer som ikke selv har tatt initiativ til å bli medlem i kirkesamfunnet her i Norge.

– Vil ikke la saken ligge lenge

Merethe Helstad, juridisk direktør hos Fylkesmannen, har ikke fått tid til å gå grundig gjennom svarbrevet fra bispedømmet og vil derfor ikke kommentere innholdet.

– Dere har tidligere vært klare på at det kreves aktiv innmelding. Kan det tenkes at bispedømmets argumentasjon i brevet får dere til å endre standpunkt?

– Det blir et hypotetisk spørsmål. Vi kommer til å se på hva trossamfunnsloven krever. Hvordan Den katolske kirke avgjør hvem som er deres medlemmer, er ikke noe vi vil gå inn i.

Helstad forklarer at det er vanskelig å forutsi når Fylkesmannen kommer til å konkludere.

– Men vi vil ikke la saken ligge lenge, sier hun.

Siktet for bedrageri av 50 millioner

Parallelt med Fylkesmannens undersøkelser, etterforsker finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt bispedømmet for bedrageri av 50 millioner kroner. Både bispedømmet, biskopen og økonomisjefen er siktet. Alle nekter straffskyld og avviser at de har brutt loven.

Det var en ansatt i bispedømmet som anmeldte trossamfunnet for medlemsjuks. I tillegg har Fylkesmannen i Oslo og Akershus anmeldt bispedømmet. 14 personer er avhørt av politiet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter